1 oktober 2021 Brexit

Vanaf 1 oktober aanscherping douaneregels vanwege Brexit

Op 1 oktober en 1 januari 2022 wordt een aantal douane-eisen voor goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk aangescherpt. Zo is het voor chauffeurs niet langer mogelijk om met hun ID-kaart van en naar het VK te reizen. Zij moeten bij de grens hun paspoort kunnen tonen. Voor verladers is het belangrijk zich op tijd voor te bereiden om te voorkomen dat lading straks aan de Britse grens of in de Nederlandse havens stil staat.

Aan de Nederlandse grens worden de douane-eisen aan de aangescherpt voor importlading van buiten de EU. De Nederlandse Douane voert dan het CVB in. Het indienen van nadere aangiften is vanaf dat moment pas mogelijk op het moment van de ATA van het zeeschip en niet meer ervoor. Voordat de lading vervolgens kan vertrekken checkt de Douane éérst of het B/L-nummer en het gewicht op de nadere aangifte overeenkomen met de gegevens op de eerdere Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO). Zijn beide oké, dan kan de lading verder.

Voorkom mismatches!

Eén van de belangrijkste redenen voor de Douane voor invoering van het CVB is het grote aantal mismatches. In de nadere aangiften worden momenteel maandelijks meer dan 50.000 fouten gemaakt. De Douane heeft heel veel werk om deze mismatches telkens te herstellen. Voor u als indiener kan het bovendien financiële consequenties hebben. De twee meest voorkomende mismatches zijn:

  1. Onjuist B/L-nummer in de nadere aangifte (vak 40)
  2. Verschillen in opgegeven bruto gewicht tussen de nadere aangifte en ATO

Door vanaf nu hierop in uw nadere aangiften extra alert te zijn, zorgt u dat uw lading ook na 1 oktober altijd snel verder kan. Als ondersteuning voor het juist indienen van nadere aangiften biedt de Douane u deze invulinstructie. Daarnaast is een apart infoblad  beschikbaar dat u stap voor stap mee door de douaneketen neemt. Raadpleeg deze hulpmiddelen zorgvuldig. Zo voorkomt u onnodige fouten.

Werken met voorafaangiften versnelt

Alle informatie over het CVB en uw noodzakelijke voorbereidingen vindt u op voorbereidophetcvb.nl. Daar leest u bijvoorbeeld ook hoe u via een voorafaangifte in combinatie met een automatisch aanbrengbericht uw logistieke proces aanzienlijk versnelt.

Bereid je voor via Get Ready for Brexit

Meer informatie over de aangescherpte Brexitregels www.getreadyforbrexit.eu.