logistiek verkeersveiligheid

Vervoerregio Amsterdam tekent voor schoner en slimmer goederenvervoer

Onlangs heeft de Vervoerregio Amsterdam haar handtekening gezet onder de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (UAS). Eerder ondertekenden ook het Rijk, verschillende gemeenten en partijen uit de vervoersector de landelijke afspraken voor zero emissie-zones. In deze zones moeten de uitlaatgassen van vrachtwagens en bestelbusjes helemaal schoon zijn. Dit jaar werkt de Vervoerregio de landelijke afspraken uit in een regionaal uitvoeringsplan, waardoor er meer overzicht en afstemming in de regio komt.

Portefeuillehouder Gerard Slegers tekende de landelijke UAS namens de Vervoerregio. “Deze agenda is een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit. Door in te zetten op schonere stadslogistiek verminderen we de schadelijke uitstoot van gassen, zoals CO2 en fijnstof. Er rijdt steeds meer verkeer in steden en dit is de grootste bron van luchtvervuiling die mensen inademen. Steden worden met zero emissie-zones gezonder en prettiger om in te wonen en werken.”

Klimaatakkoord en Green Deal

De Vervoerregio kan zelf geen zero emissie -zones invoeren. Omdat goederenvervoer over de gemeentegrenzen heen gaat, is het voor gemeenten én ondernemers belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in de regio. Slegers: “In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 grotere steden zijn met een zero emissie-zone voor stadslogistiek. Hiermee zetten we een krachtige basis neer naar uiteindelijk volledig schoon wegverkeer in 2050. We nemen het voortouw in het opstellen van beleid en maatregelen voor de regio, omdat het past bij ons doel om het vervoer duurzamer te maken. Dit doen we uiteraard samen met onze vijftien gemeenten.” De Vervoerregio start dit jaar met de uitwerking voor de regio. Het gaat daarbij niet alleen om het instellen van zero emissie-zones. Dit is namelijk niet in elke gemeente nodig of mogelijk.

Ook kijkt de Vervoerregio naar bijvoorbeeld hubs (centrale punten) aan de rand van de stad, duurzamer bouwverkeer en het belonen van ondernemers die schone voertuigen gebruiken. Met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is al een begin gemaakt met een aantal voorbereidende onderzoeken. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een dashboard logistiek waarop te zien is welke voertuigen waar rijden. Daarnaast worden de stand van zaken en bestaande regels voor (bouw)logistiek per gemeente in kaart gebracht. Deze informatie gebruikt de Vervoerregio voor het maken van de regionale uitvoeringsagenda.

Op dinsdag 9 februari ondertekende staatssecretaris Van Veldhoven de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Op de website opwegnaarzes.nl kunt u het tekenmoment terugzien. Ook kunt u hier een animatiefilm bekijken met een uitleg over zero emissie-stadslogistiek.