visie schone scheepvaart

Herijkte visie: Amsterdamse havens op weg naar een emissievrije scheepvaart in 2050

“Het is niet eenvoudig om de golven te veroorzaken die nodig zijn om de scheepvaart te verduurzamen. Daarom moeten we er vol tegenaan gaan.” Het zijn de slotwoorden van de herijkte visie op de scheepvaart van Port of Amsterdam, die zoals het havenbedrijf zelf schrijft, ambitieuzer is dan de vorige visie. Er spreekt een vastberadenheid uit om sneller, schoner te gaan werken, mede aangejaagd door de wens om ook als haven een steentje bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen.

Tekst: Anke Hoets.

Met de Visie Schone Scheepvaart neemt Port of Amsterdam het voortouw om de verduurzaming van de scheepvaartindustrie aan te jagen en te versnellen. Havenbedrijf Amsterdam wil dat doen door te faciliteren, te stimuleren, te reguleren en te beïnvloeden. “Als haven voelen wij de verantwoordelijkheid om onze rol in de maritieme keten te vervullen. Daarom stellen we klanten en partners in staat de benodigde verduurzamingsslag te slaan, stimuleren we productie en gebruik van duurzame brandstoffen in de haven en pionieren we waar mogelijk door innovatieve projecten mogelijk te maken”, zegt aldus havenmeester Milembe Mateyo.

Team Clean Shipping

Het havenbedrijf ziet op twee fronten dat zaken beter kunnen. Zo is transport over water verantwoordelijk voor drie procent van de wereldwijde broeikasuitstoot en is op het vlak van de luchtkwaliteit nog een wereld te winnen. Wat betreft de broeikassen wil het in 2050 emissieneutraal zijn en voor een betere luchtkwaliteit is de doelstelling in 2050 emissieloos. Een nieuw team gaat de acties ondernemen om de klimaatdoelen te realiseren: het Team Clean Shipping (TCS). Op twee momenten wordt gemeten of Port of Amsterdam op koers ligt en de emissiereductie in een stroomversnelling raakt: in 2025 en in 2030.

Drie pijlers op weg naar een schone scheepvaart

De Visie Schone Scheepvaart van Port of Amsterdam berust op drie pijlers:

  1. MEC: Maritime Energy Carriers 
    Het doel van deze pijler is om duurzame scheepvaartbrandstoffen aan te bieden in de haven en de scheepvaart te beïnvloeden om ze te gebruiken. 
  2. PERT: Port Emission Reduction Technologies 
    Het doel van deze pijler is om met technologieën, zoals walstroom, de emissies van schepen op hun ligplaats in de haven te reduceren, om zo de luchtkwaliteit en het geluid te verbeteren en bij te dragen aan CO2-reductie.   
  3. PCO: Port Call Optimization 
    Het doel van deze pijler is om met efficiënte afhandeling van de scheepvaart, emissies te reduceren. 

Be part of a better port

Het doel van Port of Amsterdam is een volledig emissievrije scheepvaart in het Amsterdamse havengebied in 2050. Het hoopt met de visie de partijen die opereren in en rond de haven hierin mee te nemen. De filosofie is om een steentje in de klimaatvijver te gooien in de hoop dat anderen dat ook doen. “Zo kunnen vele steentjes golven gaan veroorzaken”, aldus Milembe Mateyo. “De komende jaren verkleinen we onze voetafdruk, zodat wij de wereld schoner achterlaten dan we hem aantroffen.”