state of region amsterdam

Volgende stap gezet in ontwikkeling PRODOCK

 

Binnen de Visie 2030 van Havenbedrijf Amsterdam is innovatie een belangrijke component. Er zijn vier waardegebieden geïdentificeerd (Biobased & Circulaire Economie, Veiligheid & Toezicht, Energie(transitie) en Logistieke Vernieuwing) waarbinnen het aanjagen van innovatie grensverleggende waarde op kan leveren voor de Amsterdamse haven, stad en regio. Om ideeën van startups binnen deze waardegebieden te stimuleren, heeft Havenbedrijf Amsterdam PRODOCK ontwikkeld.

 

De schakel tussen stad en haven

PRODOCK biedt een fysieke ruimte aan de Moezelhavenweg voor startups die de lab-fase ontgroeid zijn. Het is een loods waar industriële testopstellingen gebouwd kunnen worden. PRODOCK wil meer bieden dan enkel een faciliteit en samen met de gebruikers duurzame partnerschappen aangaan. Middels het PIONEERING PARTNERSHIPS concept wil PRODOCK het uitgebreide netwerk van Havenbedrijf Amsterdam inzetten om gebruikers aan te jagen en verbindingen te leggen met andere waardevolle partijen. De aanwezigheid van onder andere voldoende milieuruimte, industriële partners en de aan- en afvoer van materialen en goederen, maken de haven tot een geschikte plek om innovaties te ontplooien. PRODOCK wil dan ook de schakel zijn tussen de creatieve ideeën in de stad Amsterdam en deze industriële voorzieningen in de haven.

 

Positionering & Strategie PRODOCK

Deze uitgangspunten zijn nu vastgelegd in de Positionering & Strategie van PRODOCK. Hiermee wordt vorm gegeven aan hoe PRODOCK innovatie in de haven verder op weg gaat helpen. Met de lancering van de (tijdelijke) website,www.prodock.nl , is de Positionering & Strategie van PRODOCK eenvoudig te downloaden. De fysieke locatie wordt momenteel ontwikkeld om te voorzien in de behoeften van huidige en toekomstige gebruikers. De officiële opening staat tentatief gepland voor het eerste kwartaal van 2016. Op de PRODOCK website zullen de toekomstige stappen in de ontwikkeling van PRODOCK te vinden zijn.

 

Bron: portofamsterdam.nl

 

 

Geef een reactie