state region 2023

Vrij verkeer zeecontainers binnen Benelux een feit

België, Luxemburg en Nederland hebben onderling afspraken gemaakt over het vrije verkeer van 45-voet containers. Speciale nationale vergunningen of regelingen worden geschrapt, zodat de grote zeecontainers ongestoord doorgang vinden binnen de Benelux.


Tot nu toe werden vervoersbedrijven geconfronteerd met zware administratieve procedures om de 45-voet containers grensoverschrijdend te kunnen vervoeren. Speciale vergunningen waren nodig om de grenzen binnen de EU over te steken.

 

Een 45-voet container is een grote zeecontainer van maximaal 13,72 meter lang en met een transportcapaciteit van 85 kubieke meter. Het gebruik van 45-voet containers maakt in het internationale containervervoer een gestage opmars. Zo wordt het vervoer van deze containers alsmaar belangrijker voor bijvoorbeeld de goederenstroom tussen de havens van de Benelux en het transport naar de grote distributieplatformen binnen de Benelux-ruimte.

 

Europese verdragen maken mogelijk dat de Benelux-landen, in de vervolmaking van de interne markt, verder gaan dan de EU en indien nodig afwijken van Europese regelingen. Zo wordt met het Benelux-besluit het grensoverschrijdend wegtransport van 45 voet containers binnen de Benelux-landen toegelaten mits die voldoen aan technische voorwaarden, met name op het gebied van veiligheid. Ook geldt de regeling alleen voor vervoersondernemers die in een lidstaat van de Benelux gevestigd zijn.

 

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Foto: Valerie Kuypers

Geef een antwoord