Waarom overstappen op elektrisch vervoer?

Het besef dat aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid anno 2016 een levensbehoefte wordt, wint langzaam, maar gestaag terrein. Ook in de transport & logistiek. Toch stappen nog weinig bedrijven over op schoon elektrisch vrachtvervoer, merkte de gemeente Amsterdam. Martijn Altenburg is onderzoeker E-mobility & City Logistics aan de HvA. Hij zocht voor de gemeente uit waarom het ene bedrijf wel overstapt op e-vervoer en het andere niet. Food for thought!
De cijfers spreken voor zich; hoewel bestelbussen en vrachtwagens slechts 10,3% van het totale wagenpark voor hun rekening nemen, zorgen ze voor 70% van de NOx-concentraties (mono-stikstofoxiden) in steden. Dat is een ongezond hoog percentage. Om de doelstelling van zero-emissie voor een betere luchtkwaliteit te bereiken, is de stadslogistiek dan ook mikpunt van beleid in Amsterdam. Toch is er nauwelijks groei te zien in het aantal geregistreerde elektrische bestelbussen in de stad.

Hindernissen overstap elektrisch vrachtvervoer

HvA-onderzoeker Martijn Altenburg sprak met 14 bedrijven die goederen of diensten leveren in Amsterdam. Onder hen zijn een aantal zogeheten early adopters, bedrijven die de overstap naar elektrisch vrachtvervoer (EVV) al gemaakt hebben. Ook waren er 6 respondenten die wel willen overstappen, maar op praktische hindernissen stuiten. Deze bedrijven zijn veelal actief in de sector Horeca/Food en Bouw. Voedsel dat gekoeld moet worden en grotere (bouw)materialen passen eenvoudig niet in de huidige generatie elektrische bestelbussen en vrachtwagens.

Ik geloof er gewoon in dat er wat moet gebeuren om het allemaal schoner te krijgen, dat het heel snel moet gebeuren

Innovatief zijn mag best iets kosten

De vraag rijst welke ondernemers wel overstappen op EVV. Dat zijn volgens Altenburg bedrijven die opereren vanuit een maatschappelijke betrokkenheid/duurzaamheid en die een businesssstrategie zien richting de toekomst. Zij vinden dat ze deels een verantwoordelijkheid hebben om iets te doen aan duurzaamheid en leefbaarheid in de drukbevolkte stad Amsterdam. Opgeteld leveren de 2 argumenten nog een derde drijfveer op, namelijk de identiteit. De bedrijven zien zichzelf als innovatief en verbinden daar consequenties aan. Geen woorden, maar daden als het ware. Eén respondent stelde: “Kijk, op het moment dat ik innovatief roep, ja dat betekent dat je niet achteraan in de rij kan gaan zitten wachten op wat er gebeurt, dan probeer je een koploper te zijn. En dat betekent dat sommige dingen geld mogen kosten.”

Voor mijn part mag de gemeente de hele stad dichtgooien en dan alleen maar elektrisch

Aanbevelingen naar gemeente Amsterdam

Overstappen op EVV is een afweging die bedrijven maken op basis van betrokkenheid, de business case, het beeld van de eigen identiteit en praktische realiseerbaarheid. De geïnterviewde bedrijven wilden wel, maar konden niet allemaal de overstap maken. Toch ziet de meerderheid ook dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen als aanjager om meer bedrijven te stimuleren de overstap naar EVV te maken. Veel koplopers vragen de gemeente bijvoorbeeld om strikter beleid. Altenburg doet zes aanbevelingen op basis van de gesprekken met ondernemers:

  • Behoud het huidige pakket van beleidsmaatregelen.
  • Zorg voor duidelijke regels en periodes rondom privilegebeleid.
  • Behoud de Koplopersgroep D020 ‘Slim en schoon door de stad’.
  • Onderzoek de mogelijkheden van strikter beleid.
  • Implementeer beleid om de vraag onder eindgebruikers te vergroten.
  • Implementeer beleid voor slimmer vervoer.

Lees hier het volledige onderzoek Elektrische vrachtvoertuigen in de stad.
 

Geef een reactie