waterstoffabriek flevoland

Waterstoffabriek provincie Flevoland een stap dichterbij

Provincie Flevoland en Circul8.energy hebben een intentieverklaring getekend voor samenwerking rond groene waterstof in Lelystad. De ambitie van provincie Flevoland is een groene waterstofketen te ontwikkelen in de regio. Dat blijkt uit ‘FLHY: Flevoland Hydrogen Valley’, een rapport dat onlangs op initiatief van de provincie is uitgebracht.

Bron: Provincie Flevoland.

Circul8.energy is actief op het gebied van duurzame energieprojecten en heeft vergevorderde plannen om een groene waterstoffabriek te bouwen aan de Edelhertweg in Lelystad. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “De provincie vindt waterstof een belangrijk onderdeel van de energietransitie, omdat het kan helpen om bijvoorbeeld de transportsector waaronder zelfs de luchtvaart sneller te verduurzamen. Ondernemers zoals Circul8.energy kunnen de waterstofeconomie aanjagen en vormgeven. Als provincie willen we zulke partners uiteraard zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren.”

Groene waterstoffabriek

Groene waterstof is de duurzame energiedrager voor lange termijn opslag. Circul8.energy wil de eerste fase eind 2024 realiseren door middel van het bouwen van een groene waterstoffabriek met een vermogen van 10 MW elektrolyse, en een capaciteit van 1250 ton waterstof per jaar. De volgende fases van productie en uitbreiding zullen zich via een groeimodel met de markt ontwikkelen.

Waarom groene waterstof in Flevoland?

Flevoland bevindt zich in een unieke situatie ten opzichte van de rest van het land. In oostelijk Flevoland ligt namelijk een privaatrechtelijk GDS (gesloten distributiesysteem) waar op grote schaal productielocaties van groene energie (zon en wind) en batterijopslag zijn aangesloten. Op dit GDS zit congestie, d.w.z. duurzame energie pieken die nergens heen kunnen. De groene waterstoffabriek zal deze pieken en overschotten opvangen voor de productie van waterstof. Hiermee helpt de fabriek met het ontlasten en balanceren van het hoogspanningsnet. Groene energie die normaal verloren gaat door congestie en overschot zal nu worden bewaard in de vorm van groene waterstof.

Energie in Balans

Flevoland wil dé proeftuin van Nederland worden op het gebied van energie en opslag! Om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen en verdere opwarming van de aarde te voorkomen, is meer duurzame energie nodig. Daarbij gaat het niet alleen om innovatieve manieren van opwekking, maar ook om het in balans brengen van vraag en aanbod. Energieopslag in bijvoorbeeld waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Kijk voor meer informatie op de webpagina ‘Energie in balans‘. 

Meer weten?

Lees meer over partners van het project en Circul8.energy op de website van de provincie.