Wij presenteren: Amsterdam Logistics

Dinalog Amsterdam heeft deze zomer een nieuwe naam gekregen, met bijbehorend logo en website: Amsterdam Logistics. Voor de naamsverandering is gekozen om de community nog dichter bij de bezoekers – ondernemers, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in de Metropoolregio Amsterdam – te brengen.
Dinalog Amsterdam is in 2012 opgericht als regionale satelliet van het landelijke topinstituut voor de logistiek Dinalog (nu TKI Dinalog). Dinalog had en heeft als doel om innovatie in de logistiek aan te jagen door kennisuitwisseling en door onderzoek te faciliteren.
Dinalog Amsterdam kreeg de taak de ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam bij innovatie in de logistiek te betrekken middels een community. Want veel innovatie zit in het bedrijfsleven zelf. Dat doel is bereikt: de community is uitgegroeid tot een platform waar kennis over logistiek en innovatie wordt uitgewisseld, fysiek dan wel virtueel. De vele projecten die lopen zijn hiervan het bewijs. En dankzij de honderden leden leeft de logistieke community in de MRA!

Waarom Amsterdam Logistics? logo_al.png

We schreven al dat we zijn overgestapt op een andere naam om de community nog dichter bij onze doelgroep in de Metropoolregio Amsterdam te brengen. De naam Amsterdam Logistics vergroot de herkenbaarheid en drukt beter de verbondenheid uit van onze community met Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, de 31 overige MRA-gemeenten en alle in de regio actieve bedrijven en kennisinstellingen.
Amsterdam Logistics en TKI Dinalog blijven als vanouds beide innovatie in de logistiek aanjagen. Echter de methodiek is veranderd. TKI Dinalog legt zich vanuit de rol van nationaal topkennisinstituut nog meer toe op kennisontwikkeling en onderzoek. Amsterdam Logistics richt zich via de community meer op het verbinden van logistieke bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam, hun initiatieven en de uitwisseling van kennis. De raakvlakken blijven en daarom blijven we ook in de toekomst nauw verbonden met TKI Dinalog.

Geef een reactie