JYSK Lelystad

BCI: ‘Juichstemming in logistieke vastgoedsector voorbij’

Er wordt minder geïnvesteerd in logistiek vastgoed. Dat stelt Buck Consultants International in het jaarlijkse onderzoek onder de top 30 van logistieke vastgoedontwikkelaars en -beleggers. De vraag naar warehouses is in 2023 naar verwachting 2,5 miljoen vierkante meter. Ter vergelijk, in het topjaar 2021, tijdens de coronacrisis, was dit 4,9 miljoen m2. Omdat financieringslasten ook hard zijn gestegen, is investeren in warehouses minder interessant. Er is wel meer aandacht voor duurzaamheid.

Foto: Het nieuwe distributiecentrum van JYSK in Lelystad.

De deelnemers aan het onderzoek vertegenwoordigen zo’n 85% van de gerealiseerde distributiecentra in ons land. Opvallend is de harde terugloop in de vraag naar logistiek vastgoed: van 4,9 miljoen m2 in 2021, naar 3,4 miljoen m2 in 2022 en naar verwachting dus 2,5 miljoen m2 dit jaar. René Buck, directeur Buck Consultants International: “De vraag neemt na de coronapiek af. Veel bedrijven hebben al extra voorraden aangelegd om minder kwetsbaar te zijn voor verstoringen in aanvoerketens en ook de exponentiële groei van e-commerce tijdens de pandemie vlakt nu af.”

Naast minder vraag ook minder aanbod

Maar het is niet alleen de afvlakkende vraag. Het aanbod van logistiek vastgoed is en blijft ook laag door ruimtegebrek, de concurrentie om die schaarse ruimte met woningbouw en de beperkte leegstand in logistiek vastgoed. Al met al heeft dit geleid tot forse stijgingen van de huurprijzen. Nieuwbouw wordt daarnaast geremd door bijvoorbeeld de gestegen rente.

Duurzaamheid

De discussie over de ruimtelijke inpassing van warehouses wordt intensiever, verwacht de logistieke vastgoedsector. “Bijna alle ontwikkelaars en beleggers vinden dat er meer aandacht moet komen voor architectonische vormgeving en landschappelijk inpassing van distributiecentra”, aldus Casper Wolf, senior adviseur Buck Consultants International. Maar een te sturend beleid van overheden zien de bedrijven niet zitten.

Duurzaamheid van een gebouw is inmiddels het belangrijkste ontwerpcriterium bij de ontwikkeling van logistieke gebouwen. Hieronder vallen meerdere elementen zoals energiezuinigheid, duurzame energie-opwekking, emissieloos bouwen en circulariteit. Een verplichting om zonnepanelen op het dak te plaatsen wordt door het merendeel van de logistieke vastgoedpartijen aanbevolen, maar ontwikkelaars merken nu vaak dat dat niet lukt, omdat het elektriciteitsnet vol is.