Samenwerken voor een duurzame luchtvaart: eindrapport CDM@Airports

Op 21 maart vond bij Inholland Haarlem de feestelijke presentatie plaats van het eindrapport van CDM@Airports, een meerjarig onderzoeksproject waarvan Hogeschool Inholland penvoerder was. Bij het project waren diverse bedrijven uit de luchtvrachtsector, meerdere onderzoekers en ruim vijftig studenten betrokken. Bron: TKI Dinalog. Centrale onderzoeksthema’s van CDM@Airports waren het samen tot afgewogen besluiten komen (collaborative […]

Call for Proposals Nationale Kennisagenda Logistiek 2024

De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich op de nieuwe Nationale Kennisagenda Logistiek, ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder kennisinstellingen, bedrijven en overheid. De kennisagenda richt zich op strategische, transdisciplinaire kennisvragen voor praktische toepassingen en beoogt samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties om innovaties te ontwikkelen voor […]