Tien partijen, één regio, één doel: verschil maken en vooruitkomen door te doen. In de Metropoolregio Amsterdam zijn ruimte schaars en logistieke uitdagingen groot. Maar uitdagingen zijn ook kansen. Met gebruik van de fysieke en digitale connectiviteit, creativiteit en innovatiekracht van de regio werken bedrijven, overheden en onderzoekers in Amsterdam Logistics aan een slimme en schone logistiek. Samen!

ontwikkelperspectief nzkg

Video: Ontwikkelperspectief NZKG, over de toekomst van het Noordzeekanaalgebied

Tijdens het Jaarcongres 2023 van het Noordzeekanaalgebied op 10 november passeerden alle grote regionale opgaven de revue. Denk aan woningbouw, waterberging, natuur, industrie, circulaire economie, logistiek en energietransitie. Bron: Port of Amsterdam. Al deze thema’s komen samen in het ‘Ontwikkelingsperspectief NZKG’, waar regionale partners het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. De videopresentatie van het […]

subsidie werkleerplaats

Rijk verlengt subsidie voor werkgevers die praktijk- of werkleerplaatsen aanbieden

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat de subsidie praktijkbegeleiding voor BBL wordt voortgezet tot en met schooljaar 2027/2028. Concreet betekent dit dat per medewerker in een BBL-traject per schooljaar max. € 2.700,-* aangevraagd kan worden als subsidiebedrag t.b.v. praktijkbegeleiding. *Zie voor info: Subsidieregeling praktijkleren (rvo.nl). Een mooie stimulans om medewerkers een kans te bieden zich verder […]

Group 2

Onze missie


Waarom we dit doen

In 2050 zien we een Metropoolregio Amsterdam met een bloeiend circulair en mondiaal toonaangevend bedrijfsleven, bekend om haar smart logistics- en zero waste-zero emission-keurmerk. Een regio waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen in en rond de Port of Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol en Greenport Aalsmeer resultaatgericht samenwerken. Een regio waar nieuwkomers uit de hele wereld graag ondernemen en innoveren in een duurzaam logistiek ecosysteem dat welvaart én welzijn ondersteunt.Hoe we dat doen

Onze middelen zijn uitvoeren, netwerken en beïnvloeden. We starten initiatieven op en onze trekkers jagen ze aan en ondersteunen bij opschalen en versnellen. We sluiten aan bij bestaande netwerken en verbinden bedrijven, overheden en onderzoekers die samen impact maken in nieuwe netwerken. En we agenderen kansen en knelpunten en leveren input, waar mogelijk met eigen onderzoek, om logistiek en goederenvervoer in beleid te verankeren.Wie dat doen

De partners van Amsterdam Logistics werken in wisselende coalities van overheden, bedrijven, onderzoekers en experts aan concrete projecten. Uitgangspunt van de coalities is de vraag hoe en welke impact de deelnemers samen kunnen maken.