Homepage

regiomatch schiphol
Arbeidsmarkt & onderwijs /

Regiomatch Schiphol matcht bedrijven, mensen & werkplekken

Vanaf mei 2019 hebben Regiomatch en Luchtvaart Community Schiphol de krachten gebundeld en is Regiomatch Schiphol een feit. Regiomatch is een regionaal netwerkplatform op gebied van mobiliteit en inzetbaarheid voor ...
>>>
haven amsterdam waterstof
Innovatie & technologie /

Haven Amsterdam stapt in consortium waterstof

Port of Amsterdam is partner geworden van het Europese project H2Ships. Dit Interreg North-West Europe project focust zich op de volgende kernvraag: Wat zijn de essentiële condities voor een succesvolle ...
>>>
webinar importverbod Rusland
Logistiek algemeen /

Webinar over gevolgen opheffing vervoersverbod EU-goederen door Rusland

Op vrijdag 19 juli organiseert RailFreight.com een gratis webinar met als centraal thema de consequenties van het opheffen van het verbod op doorvoer door Rusland voor een reeks Europese producten ...
>>>
workshop innovatie
Innovatie & technologie /

Workshop mkb: waarde creëren met uw innovaties

Is uw bedrijf regelmatig met technische innovatieprocessen bezig? Met intellectueel eigendom (IE) kunt u geld verdienen, maar ook tijd en geld besparen. Om hiervan optimaal gebruik te maken, is het ...
>>>
subsidie circulair
Circulaire economie /

Nieuwe subsidie voor innovatie circulaire economie

Het kabinet stelt 44 miljoen euro subsidie beschikbaar voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op de circulaire economie. De subsidie valt binnen de regeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). U ...
>>>
ininloopbijeenkomst Schiphol
Ontwikkelingen mainports /

Inloopbijeenkomst over ontwikkeling van Schiphol

Het kabinet heeft 5 juli ingestemd met de nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van Schiphol in de eerste jaren na 2020. Minister Van Nieuwenhuizen wil de nationale luchthaven voor de ...
>>>
schipholcorridor
Logistiek algemeen /

Afronding verkenningsfase Schipholcorridor

De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Veel partijen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het ...
>>>
hinder N200
Logistiek algemeen /

Hele zomer hinder N200 tussen Halfweg en Amsterdam

In het project ‘De Nieuwe N200’ is een belangrijke mijlpaal bereikt. De nieuwe drinkwatertransportleiding ...
>>>
Reactie Schiphol op nota kabinet over groei

Reactie Schiphol op nota kabinet over groei

Het kabinet heeft richting gegeven aan de ontwikkeling van Schiphol na 2020. CEO Dick ...
>>>
groei schiphol voorweaarden

Luchthaven Schiphol mag groeien op voorwaarden

Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend ...
>>>
vrachtwagenheffing
Logistiek algemeen /

Reageer nu op voorstel vrachtwagenheffing kabinet

Het Ministerie van IenW bereidt, in navolging van onze buurlanden, een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing ...
>>>
MaaS zuidas
Logistiek algemeen /

Mobility as a Service – een nieuwe kijk op mobiliteit

Het plan van de gemeente Amsterdam om een Mobility as a Service-dienst (MaaS) voor ...
>>>
Startbijeenkomst visie logistieke hubs

Startbijeenkomst over integrale visie voor logistieke hubs MRA

We zijn van start! Vanuit de Tafel Ruimte & Infra van de Amsterdam Logistics Board zijn de ...
>>>
stroom Noord-Holland

Stijgende vraag stroom vereist actie in Noord-Holland

Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in NoordHolland substantieel te ...
>>>
lelystad airport

Definitief geen go voor uitbreiding Lelystad Airport per 2020

"Tegen de achtergrond van bovenstaande, kom ik tot conclusie dat opening van Lelystad Airport ...
>>>