state region amsterdam

‘Topsectorenbeleid te veel gericht op netwerkdenken’

Tussen het topsectorenbeleid en logistieke MKB’ers in de mainports bestaat een kloof omdat de overheid te veel uitgaat van ‘netwerkdenken’ terwijl het MKB juist baat heeft bij samenwerken in ketenoverstijgende logistieke netwerken. Deze conclusie trekken studenten van de Hogeschool van Amsterdam en wetenschappers in een grootschalig vierjarige onderzoek naar logistieke MKB-bedrijven in de mainports.
 

Volgens de opstellers van het onderzoek focust het MKB zich doorgaans slechts op de eigen ‘schakel’ in de keten: zelf overleven staat voorop. De recessie heeft dit denken alleen maar versterkt. Om het MKB te laten innoveren, moeten overheid en bedrijven in deze hoek veel meer inzetten op de keten.

 

Mainports moeten specialiseren

Het rapport signaleert daarnaast dat de mainports de concurrentie kunnen voorblijven door zich te specialiseren. Haven, luchthaven en ondernemers moeten meer differentiëren. Zo kan Schiphol internationaal koploper op het gebied van farma worden, wanneer de luchthaven inzet op een fastlane voor het afhandelen van farmaceutische goederenstromen.

 

Onderzoek in farma- en bloemenketen

Tijdens het vierjarige onderzoek zijn veertig toonaangevende bedrijven onderzocht. Via deze bedrijven is het logistieke MKB bereikt. Studenten en onderzoekers onderzochten onder andere de farma-, cacaoketen, bloemen- en de tweedehandsautoketen. Ook hier blijkt een rol voor de overheid weggelegd, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving en handhaving. Deze handhaving verschilt nogal eens in Europa: zo mogen Nederlandse stuwadoors (lossers van zeevracht) volgens Europese richtlijnen geen zware cacaozakken tillen, maar leeft de Antwerpse haven deze richtlijn niet na. Daardoor is er geen level playing field, en treedt oneerlijke concurrentie op, aldus de opstellers van het onderzoek.

 

Onderzoek levert concrete suggesties op

Enno Osinga, senior vice-president Schiphol Cargo zegt in een reactie op het onderzoek: “Het levert concrete suggesties op, waarmee het innovatiebeleid van de overheid en diverse innovatieplatforms direct hun voordeel kunnen doen.”

 

Overheid moet schakelen van keten- naar netwerkniveau

Dick van Damme, lector Logistiek aan de HvA, constateert dat het topsectorenbeleid uitgaat van netwerken in de logistiek, maar dat dit uitgangspunt voor het MKB die willen netwerken een brug te ver is. “MKB-bedrijven zijn gericht op de kortere termijn. Om hen mee te nemen in innovatietrajecten zal de overheid terug moeten schakelen van netwerk- naar ketenniveau.”
Tegelijk ligt er voor het MKB volgens Van Damme de uitdaging om van de eigen ‘schakel’ over te schakelen naar de keten. “Op deze manier kan Nederland ook op langere termijn internationaal koploper blijven op logistiek gebied.”

 

Onderzoek wordt gepresenteerd tijdens eindseminar

Het onderzoeksrapport van de Hva getiteld (Terug)schakelen naar Ketendenkenwordt is op 29 oktober gepresenteerd tijdens het eindseminar Logistiek MKB in de Mainports op de Hogeschool van Amsterdam. Daarbij zijn onder andere aanwezig vertegenwoordigers van Luchthaven Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, ECT en de Douane.

 

Bron: Logistiek.nl

Geef een reactie