Projecten

Smart Logistics Hub

Smart Logistics Hub

 De Smart Logistics Hub biedt een platform aan pioniers die willen werken aan innovatie in de logistiek en de circulaire ...
Project bekijken
/ City logistics, E-commerce
Koplopers D-020

Koplopers D-020

Koplopers D-020 is een netwerk van voortrekkers op het gebied van schoon en slim vervoer van personen en goederen. Samen ...
Project bekijken
/ Circulaire economie
Verkenning circulaire Westas

Verkenning circulaire Westas

In het project Westas werken bedrijven en overheden samen aan een sterke logistieke en circulaire Westas waarin ruimte is voor ...
Project bekijken
/ Ontwikkelingen mainports
Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV)

Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV)

De Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) zorgt voor optimale bereikbaarheid van logistieke kerngebieden en terminals (lucht, weg, water, rails) voor vrachtverkeer ...
Project bekijken
/ Ontwikkelingen mainports
Truckparking

Truckparking

Om het logistieke proces rond het gebied van de Bloemenveiling en Schiphol te verbeteren, willen Gedeputeerde Staten een truckparking realiseren ...
Project bekijken
/ Ontwikkelingen mainports
Internationale Marketing

Internationale Marketing

Versterken van het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Amsterdam als logistiek knooppunt staat hoog op de agenda van politiek en ...
Project bekijken
/ Innovatie & technologie
Smart Service Hub

Smart Service Hub

De Smart Services Hub is het eindresultaat van een optimale afstemming tussen zakelijke dienstverleners (logistiek, fiscaal, financieel, juridisch, acturarieel, ICT), ...
Project bekijken
Lean and Green

Lean and Green

Lean and Green Amsterdam heeft als doel om in de projectperiode 2013-2015 tenminste 150 bedrijven uit de logistieke sector en ...
Project bekijken
/ Innovatie & technologie
Schiphol SmartGate Cargo

Schiphol SmartGate Cargo

Schiphol SmartGate Cargo staat voor een innovatief, veilig, efficiënt en perfect gestroomlijnd luchtvrachtproces ...
Project bekijken
/ Arbeidsmarkt & onderwijs
Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam

Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam

Kennis DC Logistiek Amsterdam is een regionaal samenwerkingsverband voor kennis en innovatie, dat zorgt voor een continue kennisuitwisseling tussen werkveld ...
Project bekijken
/ Innovatie & technologie
Seamless Connections - Secure Lanes

Seamless Connections – Secure Lanes

Secure Lanes richt zich op versnelling en beveiliging van supply chains binnen, van en naar Haven Amsterdam ...
Project bekijken
/ Innovatie & technologie
Seamless Connections - Trainlanes

Seamless Connections – Trainlanes

Modaliteit spoor optimaliseren voor de grote verlader en toegankelijk maken voor middelgrote en kleine verladers door bundeling van goederenstromen ...
Project bekijken
/ Innovatie & technologie
Seamless Connections - Future Framing

Seamless Connections – Future Framing

Beleef de gevolgen van nieuwe logistieke concepten voor uw rol en eigen organisatie ...
Project bekijken