state region amsterdam

Over ons

‘Geen grondstof, pakje, medicijn, voedsel, afval en kleding gaat van A naar B zonder de logistiek. Logistiek is de bloedsomloop van onze samenleving’

Met het programma Amsterdam Logistics is de Amsterdam Logistics Board (ALB) een stuwende kracht achter een slimme, schone en toekomstbestendige sector transport en logistiek in en rond de ports in de Metropoolregio Amsterdam: Port of Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol en Greenport Aalsmeer.

Vanuit de wetenschap dat de logistiek een onmisbare schakel is, banenmotor en waarde toevoegt én dat de uitdagingen groot zijn om de regio duurzaam te versterken, heeft de Amsterdam Logistics Board (ALB) medio 2020 de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports vastgesteld.

Met het programma Amsterdam Logistics is de ALB een stuwende kracht achter een slimme, schone en toekomstbestendige sector transport en logistiek in en rond de ports in de Metropoolregio Amsterdam.

Organisatie Amsterdam Logistics

De deelnemers aan het programma Amsterdam Logistics zijn lid van het programmateam (ALP) en de Amsterdam Logistics Board (ALB). Het programmateam komt vier keer per jaar bijeen en de ALB twee keer per jaar. ALB en ALP stellen de kaders van het Amsterdam Logistics-programma vast met als leidraad de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports. Ze sturen op de kaders, stellen middelen beschikbaar en stellen in samenwerking met het programmabureau jaarlijks een concreet werkplan op.

Namens de leden van Amsterdam Logistics huisvest SADC N.V. het programmabureau van Amsterdam Logistics met programmamanager Diana Visser en programmasecretaris Alex Rozendaal. Zij voeren het jaarlijkse werkplan uit, monitoren en sturen bij.

Meer informatie

Vragen over Amsterdam Logistics of lopende initiatieven? Neem via e-mail contact op met programmasecretaris Alex Rozendaal of per telefoon: 020 206 66 56.

Deelnemers Amsterdam Logistics