informatiebijeenkomsten waterstofnetewerk

Informatiebijeenkomsten inspraak waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Op vrijdag 19 april begint een nieuwe periode waarin kan worden gereageerd op de plannen voor een waterstofnetwerk in het Noorzeekanaalgebied. Het gaat deze keer om reacties op het Voorkeursalternatief en de onderzoeksresultaten. Hierin wordt aangegeven waar de buisleidingen van het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied komen te liggen. Tijdens vier informatiebijeenkomsten in mei worden de […]