state region amsterdam

Missie Amsterdam Logistics

‘Geen grondstof, pakje, medicijn, voedsel, afval of kleding gaat van A naar B zonder de logistiek. Logistiek is de bloedsomloop van onze samenleving

In 2050 zien we een Metropoolregio Amsterdam met een bloeiend circulair en mondiaal toonaangevend bedrijfsleven, bekend om haar smart logistics- en zero waste-zero emission-keurmerk. Een regio waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen in en rond de Port of Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol en Greenport Aalsmeer resultaatgericht samenwerken. Een regio waar nieuwkomers uit de hele wereld graag ondernemen en innoveren in een duurzaam logistiek ecosysteem dat welvaart én welzijn ondersteunt.

De logistiek is banenmotor, aanjager van innovaties een onmisbare schakel in de samenleving die waarde toevoegt. Vanuit de wetenschap dat de uitdagingen ook groot zijn om de regio duurzaam te versterken, heeft de Amsterdam Logistics Board (ALB) medio 2020 de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports vastgesteld.

Met het programma Amsterdam Logistics is de ALB een stuwende kracht achter een slimme, schone en toekomstbestendige sector transport en logistiek in en rond de ports in de Metropoolregio Amsterdam.

Onze filosofie: vooruitgang boeken door te doen

Onze visie, ambities én vragen vanuit de logistieke praktijk zijn leidend bij het opstarten van initiatieven en bij netwerken en agenderen. Trekkers houden de vaart erin. Samen met het programmabureau en de ALB monitoren ze en sturen bij. De deelnemers van Amsterdam Logistics leren, innoveren en inspireren al doende en maken zo impact, voor de regio en de sector. Dat gebeurt in wisselende coalities van leden van Amsterdam Logistics, bedrijven en andere partijen.

Onze focus

Amsterdam Logistics werkt aan een innovatieve, toekomstbestendige logistieke sector in de dichtbevolkte, bedrijvige Metropoolregio Amsterdam (MRA). We werken aan initiatieven voor digitalisering van de supply chain met ketenregie en optimalisering van goederenstromen, een betere doorstroming en bereikbaarheid, vermindering van CO2-uitstoot en voor de toepassing van trends in energietransitie. Aandacht is er ook voor HR; de zorg dat de sector en de ports kunnen beschikken over voldoende medewerkers en logistiek talent.

Onze drie pijlers

Onze pijlers zijn slim, schoon en samen. Door krachten te bundelen en in te spelen op actuele trends in digitalisering, ruimtelijke ordening en circulaire economie houden we de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam toekomstbestendig.