state region amsterdam

Aanleg buitendijkse container- en overslaghaven Lelystad kan starten

Provinciale Staten van Flevoland hebben unaniem ingestemd met de realisatie van de haven van Flevokust. Dit betekent dat de buitendijkse container- en overslaghaven ten noorden van Lelystad nu kan worden gerealiseerd.

 

De leden van Provinciale Staten hebben het investeringsvoorstel goedgekeurd en tegelijkertijd de bijbehorende inpassingsplannen voor Flevokust haven en de Geluidzone vastgesteld. De realisatie is belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van de regio.

 

Samenwerking
Vanaf begin 2014 heeft de provincie, samen met de gemeente, het Waterschap en Rijkswaterstaat, intensief gewerkt aan nieuwe, haalbare plannen voor Flevokust. Na een variantenstudie is gekozen voor een ander, kleiner ontwerp: een buitendijkse haven en een binnendijks ‘nat’ industrieterrein. Daarna zijn afspraken gemaakt over een taakverdeling waarbij gemeente Lelystad het binnendijkse industrieterrein ontwikkelt en de provincie de ontwikkeling van de buitendijkse haven op zich neemt. Het investeringsbesluit geldt voor de haven. Gemeente Lelystad zal naar verwachting in de eerste maanden van 2015 besluiten over de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein.

 

Investeringsvoorstel
Instemming met het investeringsvoorstel maakt de realisatie van de buitendijkse haven financieel mogelijk. Naar verwachting start de aanbesteding van de haven in het voorjaar van 2015. De provincie investeert € 5 miljoen uit de Zuiderzeelijn-gelden in het project. Daarnaast ontvangt het havenproject bijna € 10 miljoen aan subsidies: € 7,4 miljoen vanuit het Rijks-subsidieprogramma Beter Benutten en  € 2,5 miljoen vanuit EFRO.

 

Ideale locatie
Als alles volgens plan verloopt, kunnen de agrariërs uit Flevoland met hun producten vanuit de haven vanaf 2017 de hele wereld bedienen. Zij hebben dringend behoefte aan een haven van waaruit hun producten over de wereld kunnen worden vervoerd. Nu doen zij dat met heel veel containers die over de weg naar bijvoorbeeld de haven van Rotterdam worden gebracht. Vervoer over water is efficiënter en daarmee een aantrekkelijk alternatief. Minder vervoer over de weg draagt bovendien bij aan het verminderen van de congestie in de Metropoolregio Amsterdam. De gekozen locatie, noordelijk van Lelystad, kan niet beter: aan een vaarroute en de A6, met in de directe nabijheid luchthaven Lelystad.

 

Het fiat van de staten maakt het mogelijk de volgende stap te zetten in de realisatie van Flevokust. Daarmee komt na een jaar een eind aan de onzekerheid rond Flevokust. Op 17 december 2013 wees de gemeenteraad van Lelystad de toen voorliggende plannen van de hand. Provinciale Staten hebben vervolgens op 18 december het initiatief voor de realisatie van de haven naar zich toe gehaald met een motie om alles in het werk te stellen om Flevokust alsnog te realiseren.

 

Bron: Metropoolregioamsterdam.nl

Geef een reactie