ACN blijft streven naar local rule voor vrachtvluchten

blog aris en radstaak
Behoud van full freighters op Schiphol is een belangrijk onderdeel van de hoofddoelstelling van ACN: ‘Het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord’. Al vele decennia is Nederland heel succesvol in transport en logistiek. Luchtvracht is een belangrijke pijler onder de positie van Nederland als distributieland en logistiek is een van onze topsectoren.
De recente dreiging van Rusland om haar luchtruim te sluiten voor Nederlandse airlines verwerpen wij. ACN streeft naar behoud van vrachtvluchten op Schiphol, maar beslist niet op deze manier. Wij hechten aan constructief overleg met alle stakeholders (luchthaven, cargo community, verladers en politiek) om te komen tot een oplossing die in het belang is van de Nederlandse luchtvrachtindustrie, alsook (ruimer gezien) van de ‘BV Nederland’.
Air France KLM is van onschatbare waarde voor het land, voor Schiphol en voor de luchtvrachtsector. Schiphol heeft de meeste directe verbindingen ter wereld en dit is in belangrijke mate te danken aan de KLM. Als de KLM besluit om te gaan vliegen op een nieuwe bestemming, dan zie je heel snel nieuwe handelsrelaties en vrachtstromen ontstaan. De rol van KLM is uiterst belangrijk als het gaat om het luchtvrachtproduct op Schiphol.
Maar daarnaast is het voor de gehele luchtvracht community ook belangrijk dat er voldoende aanbod (‘up -lift’) en concurrentie is. We moeten waarde kunnen blijven toevoegen aan de bedrijfsvoering van onze uiteindelijke klanten, de verladers. Hier kunnen belangen van de home carrier weleens afwijken van de belangen van andere spelers in de sector.
De komende jaren hebben we te maken met ‘schaarste’, terwijl de vraag naar luchtvracht juist flink stijgt. Die schaarste hebben we in slechts beperkte mate in eigen hand. Het gaat ook om belangen van de omgeving, bijvoorbeeld de omwonenden. Wij zijn daarom solidair met de afspraken in het Alders-akkoord om tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen op Schiphol toe te staan.
De schoen wringt echter bij het mechanisme waarmee de slots verdeeld worden. Dat leidt tot verdringing van vrachtvluchten. De 80%-eis voor historische rechten op slots, ook wel aangeduid als ‘use it or loose it’ past slecht bij full freighter operaties. Ons voorstel om daar wat aan te doen, bekend geworden als ‘local rule’, is helaas weggestemd in het Coordination Comittee. Dat komt doordat alle airlines die op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam vliegen, in dat comité stemrecht hebben op grond van hun vliegbewegingen. Met minder dan 4% van de slots is de luchtvracht een hele kleine minderheid. Wij vrezen dat vrachtvluchten steeds verder worden verdrongen. Op Schiphol is wel een democratie, maar geen rechtsstaat waarin de belangen van minderheden beschermd worden.
Er zijn al vrachtvluchten uitgeweken naar het buitenland. Onze internationale klanten aarzelen al bij uitbreiding van hun vervoersstromen naar Nederland. Als dat zo doorgaat, is grote economische schade het gevolg en gaan duizenden mensen hun banen verliezen. Het verplaatsen van vrachtvluchten naar het buitenland is bovendien niet duurzaam. Er moet dan een grote hoeveelheid vracht over de weg vervoerd worden. De ruimte die er nog is op Schiphol willen we flexibel benutten. Ook dat is duurzamer dan half leeg vliegen omdat je anders je slots verliest door de ‘use it or loose it’ regel.
De toekomst van de luchtvracht op Schiphol staat dus op het spel, niet alleen deze winter, maar ook daarna. ACN spant zich daarom, samen met collega-belangenorganisaties als evofenedex en TLN, bovenmatig in om de zaak, met name ook voor de langere termijn, ten goede te keren. Gezien onze solidariteit met de Alders-doelstellingen tot 2020 hebben wij onszelf behoud en niet uitbreiding van up-lift capaciteit als doel gesteld.
Op dit moment ligt de bal bij Schiphol om, conform het verzoek van voormalig staatssecretaris Dijksma, binnen vier weken een gedragen voorstel voor een local rule voor vrachtvluchten in te dienen bij het Coordination Comittee. Dat voorstel moet er, wat ACN betreft, toe leiden dat de ongewenste effecten van het huidige slottoewijzingsmechanisme vanaf nu vermeden worden.
ACN gaat door in haar streven naar het behoud van een duurzaam concurrerend vracht ecosysteem binnen onze landsgrenzen. Wij menen ​dat alle ACN-leden zich achter deze doelstelling kunnen scharen en blijven ons inzetten voor deze goede zaak.
Als samenwerkingsplatform staat Air Cargo Netherlands voor een in alle opzichten efficiënte luchtvrachtmarkt in Nederland op de beide luchthavens waar vracht gevlogen kan worden: Schiphol en Maastricht.
Ivo Aris,                                              Ben Radstaak
Voorzitter ACN                                 Directeur ACN