ronald van den breevaart

ALB-lid Ronald van den Breevaart: ‘Ook logistiek sierteelt moet meer datagedreven worden’

Hij is niet zo van het eindeloos werken aan visies, benadrukt Ronald van den Breevaart, de programmamanager van Greenport Aalsmeer. “Er wordt altijd veel geschreven en wij willen graag uitvoeren. Liever zet ik dus een stip aan de horizon en ga direct aan de slag, want echte verandering zit toch in het omzetten van een visie naar actie.” Toen hij in januari namens de greenport aantrad in de Amsterdam Logistics Board (ALB), viel hij dan ook met zijn neus in de boter. Want hoewel de theorie – een uitgebreide visie voor een schone en toekomstbestendige logistiek – de basis is voor het Amsterdam Logistics Programma van de board, is vooral de praktijk leidend. En daar kan het nieuwe ALB-lid wel mee uit de voeten. 

Ronald van den Breevaart heeft een lange carrière in de sierteelt achter de rug. Die bracht hem onder meer bij een bedrijf dat in Ethiopië gevestigd is en voor het duurzame Milieu Project Programma Sierteelt over de rest van de wereld. In 2020 trad hij aan als programmamanager a.i. bij Greenport Aalsmeer. Zijn inbreng in het bedrijf GTC+, dat hij samen met zijn vorig jaar overleden compagnon Marcel Groen oprichtte, staat tot 2023 even op een laag pitje. Het programmabureau ondersteunt het bestuur van de greenport met het aanjagen, begeleiden en bewaken van activiteiten en het smeden van netwerken van samenwerking. Greenport Aalsmeer wil zo de (inter)nationale concurrentiepositie van het sierteeltcomplex in de regio versterken door de basisvoorwaarden te garanderen voor een vitaal en toekomstbestendig ondernemersklimaat.

alb breevaart sierteelt
Royal FloraHolland Naaldwijk-Honselersdijk

Supply chain ontwikkelt zich, met en zonder de sierteelt

Het programmabureau richt zich op 5 thema’s: duurzaamheid, kennis & innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs, ruimte en bereikbaarheid. Vooral bereikbaarheid en logistiek hebben in de afgelopen jaren vanuit Greenport Aalsmeer te weinig aandacht gekregen. En daar wil Van den Breevaart verandering in brengen. “Wij exporteren 95% van onze handel, er is geen vliegtuig waar geen bloemen in zitten. Dus zonder logistiek staat alles stil.” De supply chain verandert in hoog tempo, ook in de sierteelt, maar veel processen draaien in de sector ook nog steeds op tradities. “Fysiek gebeurt er nog veel zoals honderd jaar geleden. Je kunt je afvragen of we dat de komende 20 jaar moeten blijven doen.” Dat het antwoord ‘nee’ is, is voor hem een voldongen feit. “We staan op een punt waarin de hele logistieke afhandeling op een andere manier moet gaan plaatsvinden; meer datagestuurd en supply chain driven.”

Bloemen op zeeschepen

Ook tal van andere innovaties dwingen tot een nieuwe kijk op de logistiek. “We kunnen appels nu al een jaar bewaren en een peer een half jaar. Waarom zou dit met bloemen niet kunnen?! Nu al vertrekken vanuit Columbia bloemen op zeeschepen naar verre bestemmingen. Dus we kunnen wel plankgas naar München blijven rijden, maar er is al veel meer mogelijk. En als je een bloem drie weken kunt bewaren, moet die dan op een vrachtwagen of op een Rijnaak gezet worden?” En dan is er ook nog de druk op de ruimte. Er moeten honderdduizenden woningen worden gebouwd, de tuinbouw wil uitbreiden, mensen willen recreëren. “Dat kan niet allemaal. Maar meer asfalt is ook niet de oplossing, al was het maar vanwege het milieu. Vroeg of laat keert de wal dan ook het schip.”

Snelle verbinding naar het achterland

alb sierteelt breevaart
Welke kant moet de logistiek in de sierteelt op

De sierteelt moet op de rijdende trein van innovatie springen, vindt Van den Breevaart. Hij is dan ook blij met de eerste initiatieven die inmiddels binnen het Amsterdam Logistics Programma (ALP) lopen, zoals de snelle transportcorridor CTC Amsterdam Westkant tussen het veilinggebied en Schiphol, de Zero Emission Corridor en de studie naar de Cargoloop tussen Noord- en Zuid-Holland. Het nieuwe ALB-lid heeft nog grotere ambities: “Een snelle verbinding met de hyperloop naar het Westland is geweldig, maar het grootste deel van onze producten gaat het Duitse achterland in. We gaan onderzoeken wat we daar kunnen doen, bijvoorbeeld met andere modaliteiten.” Ik hoop dat we als ALP snel meer stippen op de horizon zetten. Waar willen we naartoe? De logistiek moet daarin geen status aparte krijgen, maar onderdeel zijn van het volledige proces.”

Control tower

Een van de doelstellingen van het Amsterdam Logistics Programma is dat de deelnemende partijen – waarvan de grootste marktpartijen Greenport Aalsmeer, Schiphol en de haven van Amsterdam zijn – van elkaar kunnen leren. Ronald van den Breevaart laat zich door de partners inspireren als het gaat om het verbeteren van de routing en nieuwe modaliteiten voor de goederenstromen in de sierteelt. Zo kijkt hij graag hoe de luchtverkeersleiding op Schiphol het vliegverkeer in goede banen leidt. “Wij rijden met zijn allen op hetzelfde tijdstip de veiling in en zeggen iedere keer weer verbaasd ‘goh, wat is het druk’. Op Schiphol heeft de control tower alle touwtjes in handen. Die reguleert het inkomend en uitgaand verkeer, heeft zicht op alles en zorgt dat alles veilig en efficiënt gebeurt, zelfs met besparing van brandstof.”

Multimodaal

De programmanager verwacht dat op de korte termijn de snelste winst te behalen is met een nieuwe routing en modaliteiten. Dit wordt binnen het ALP onderzocht in Noord West Connect. Maar ook hier komt de control tower weer in zicht. Die zou een totaal nieuwe manier van werken van alle betrokken vergen, het vereist samenwerking en over de eigen schaduw heenstappen en minder in schakeltjes in de keten blijven denken, waarschuwt Van den Breevaart. “Op Schiphol hebben 50 luchtvaartmaatschappijen zich overgegeven aan de luchtverkeersleiding. Zo’n onafhankelijke partij is nodig om dingen voor elkaar te krijgen.”

‘Minder wegkilometers, ladingbundeling, minder opstoppingen. Het kan ook in de sierteelt’

Minder wegkilometers, ladingbundeling, minder opstoppingen bij het laden en lossen, het is volgens Van den Breevaart ook in de sierteelt mogelijk als iedereen bereid is een deel van de autonomie op te geven en die aan een derde partij over te laten. “Ik begrijp de terughoudendheid, want sommige ondernemers willen niet uit angst voor de concurrent. Maar ik denk wel dat het aan het einde van de supply chain goedkoper kan.”

Tekst loopt door onder afbeelding

alb breevaart sierteelt

Open vizier houden

Ronald van den Breevaart is na twee maanden nog niet zover dat hij al concrete plannen in de ALB kan inbrengen. Maar wensen heeft hij genoeg. Zero emissie-vervoer is wat hem betreft voor de langere termijn een van de stippen op de horizon. Als programmanager praat hij daarnaast veel met producenten, afhandelaars, start-ups en met bijvoorbeeld leveranciers van verpakkingen om te kijken wat duurzamer en efficiënter kan. Voor de energietransitie bij Greenport Aalsmeer is verder betrokken bij duurzame gebiedsontwikkeling. Doordat hij met nieuwe gesprekspartners aan tafel zit is een wereld voor hem opengegaan. Zijn laatste advies luidt dan ook om ook in de aanpak naar vernieuwing vaste denkpatronen los te laten: “Hoe kunnen we netwerken in elkaar schuiven en andere partijen bij innovatie betrekken. Houd de blik open, want de oplossing zou zomaar van buiten kunnen komen.

De Amsterdam Logistics Board

Het Amsterdam Logistics Programma valt onder de Amsterdam Logistics Board, het overlegorgaan van onder meer de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, onderwijsinstellingen als Hogeschool van Amsterdam en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam, waaronder de mainports Schiphol, haven van Amsterdam en Greenport Aalsmeer. Wie zitten er eigenlijk in de Amsterdam Logistics Board? Wij stellen ze in deze serie aan je voor.

Geef een reactie