state region amsterdam

Vervoerders en verladers komen met CO2-gids

Vervoerders en verladers komen nog voor het einde van het jaar met een gezamenlijke handleiding voor de toerekening van CO2 in wegtransport. De gids is gebaseerd op de internationale CEN-standaard 16258 en stimuleert de verdere ontwikkeling van gangbare marktinitiatieven voor de registratie van CO2.

 

Vergelijkbaarheid

De partijen willen met de CO2-gids een breed gedragen methodiek publiceren voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Door de verfijning op zendingniveau zijn vervoerders met de handleiding beter in staat om CO2-gegevens bij te houden en met elkaar te vergelijken. ‘Dit project geeft nader invulling aan een discussie die binnen duurzaamheidsprogramma Green Freight Europe (GFE) al langer wordt gevoerd. GFE biedt bedrijven een platform waarop zij op een eenduidige, vergelijkbare manier op jaarniveau de gemiddelde CO2-uitstoot per ton/km of per zending kunnen genereren. Deze publicatie geeft nader inzicht in hoe vervoerders op verder detailniveau tot een berekening kunnen komen’, aldus Peter van der Sterre, directeur Green Freight Europe.

 

Objectieve gegevens

De digitale gids helpt bedrijven bij het verzamelen van objectieve gegevens die op gelijksoortige manieren zijn berekend. Ondernemers kunnen de verkregen informatie gebruiken voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie, al dan niet in samenhang met en aanvulling op gangbare initiatieven voor CO2-registratie en -reductie, zoals Green Freight Europe, Lean & Green en de CO2-Prestatieladder.

 

Praktisch

De deelnemende partijen benadrukken dat de CO2-handleiding voor wegvervoer zo eenvoudig en praktisch wordt, dat zowel grote als kleine transportbedrijven de methodiek kunnen toepassen. De handleiding komt nog dit jaar gratis, openbaar en in elektronische vorm beschikbaar. Behalve een Nederlandstalige versie komt er ook een editie in het Engels. Nadat de gids voor wegvervoer is gepubliceerd, bekijken de initiatiefnemers ook de mogelijkheden voor andere modaliteiten en verdere internationale afstemming.

 

Consortium

Tal van organisaties en bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van de gids. Behalve TLN en EVO maken Green Freight Europe, Connekt/Lean & Green, Dinalog, Syntens, Panteia/NEA en CE Delft deel uit van het consortium. De Graaf Logistics uit Oosterhout treedt op als penvoerder. Daarnaast zijn diverse ondernemers uit de ledenkring van TLN, EVO en Green Freight Europe betrokken bij de ontwikkeling van de handleiding.

 

Bron: EVO.nl

Geef een reactie