Datadeling zorgt voor veilige en efficiënte binnenvaart

Samenwerking tussen logistieke partijen zorgt voor veiliger en efficiënter transport van binnenvaartschepen met olieproducten in de Amsterdamse haven.
Het beschikbaar maken van real-time data afkomstig van voertuigen, infrastructuur en bedrijfssystemen draagt bij aan het realiseren van innovatieve toepassingen voor logistiek vervoer. TNO is een project gestart om de veiligheid en efficiëntie van binnenvaartschepen met olieproducten in de Amsterdamse Haven te verhogen. Één van de belangrijkste stappen om deze voordelen  te realiseren is dat partijen in de logistieke keten data gaan delen.
In Amsterdam hebben schippers (Bugro b.v. m.t.s Hanna), bevrachters (UniBarge, Somstrans, TankMatch, Interstream Barging), surveyors (SGS, Saybolt), terminals (Vopak, Eurotank, Oiltanking), Havenbedrijf Amsterdam, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de branchevereniging BLN-Schuttevaer, UAB-Online (Advisor Software Solutions) en TNO de handen ineen geslagen om een demonstrator te ontwikkelen. Deze door TNO te ontwikkelen demonstrator richt zich op de logistieke keten van binnenvaartschepen met olieproducten, o.a. de zogeheten ‘kegelschepen’, die aankomen bij terminals in de havenregio Amsterdam. In deze logistieke keten is winst te behalen in de vorm van kostenbesparing, serviceverhoging en duurzaamheid terwijl er tegelijkertijd ook een optimalisering van veiligheid en risicobeheer gerealiseerd kan worden.
Demonstrator voorspelt aankomsttijden op steiger en ligplaatsen  
De te ontwikkelen demonstrator combineert informatie over lading, positie en route van kegelschepen met de gestelde veiligheidseisen. Aan de hand van slimme algoritmes kan de demonstrator voorspellen en visueel maken wat de verwachte aankomsttijd op de steigers van de terminals en ligplaatsen is. Daarbij wordt rekening gehouden met bijzondere veiligheidseisen die voor kegelschepen gelden. Op die manier kan er efficiëntie behaald worden in het sturen en plannen van terminals, ligplaatsen en vaarroutes/snelheden van kegelschepen. Daarnaast is deze informatie ook interessant voor Veiligheidsregio’s in het kader van een real-time risicobeoordeling. Dit heeft als voordelen dat de efficiëntie, het service niveau en de veiligheid in de Amsterdamse havenregio verhoogd worden.
Bovenstaand initiatief vormt een onderdeel van het project ‘Slim Datagebruik voor Logistieke Innovaties’. Het totale project bestaat uit vier initiatieven die zich richten op het ontwikkelen van demonstrators waarmee de voordelen van data delen aangetoond worden. Het project vindt plaats in het kader van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog.
Bron: Port of Amsterdam
Foto: maritiemnieuws.nl

Geef een reactie