eLink on the move

Hoewel het een tijdje stil is geweest in de communicatie is er achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitrol van eLink.

 

Wat is eLink?
E-Link ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem maakt het mogelijk om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. In combinatie met de ACN pas kan 20% tijdwinst gehaald worden.

 

Steeds meer deelnemers 
In de afgelopen jaar zijn zogenaamde tandems druk bezig geweest om ervaringen op te doen met eLink en de eigen interne processen hierop af te stemmen. Zo zijn er de zogenaamde tandems die druk bezig zijn om ervaringen op te doen met eLink en de eigen interne processen hierop af te stemmen. De tandems zijn: 
– DHL Global Forwarding en Menzies World Cargo 
– UPS en KLM Cargo 
– Rhenus Air en KLM Cargo 
– Rhenus Air en Swissport Cargo Services 
– DB Schenker en Aviapartner. 
– A.Hartrodt en WFS 

Daarnaast hebben meerdere bedrijven zich al gemeld om te starten met eLink. Hieronder zijn UTi, Agility, J. van de Put, Rotra en OHL. Dit is belangrijk, omdat de industrie streeft naar opname van eLink in de Ready for Carriage procedure. Daarvoor is het nodig dat de bedrijven nu al voldoende ervaring opdoen en dat eLink optimaal functioneert. In fase 1 heeft de projectgroep een inventarisatie opgesteld van de verbeterpunten die een brede implementatie in de weg staan. Voor 10 knelpunten zijn verbeteringen geanalyseerd en gekwantificeerd, waaronder de eCargo Security Declaration en de koppeling met de EU database voor automatische controle op de status Erkend Agent. Een definitief Plan van Aanpak is in de maak en zeer binnenkort zullen we deze verbeterpunten gaan uitvoeren. 

Nieuwe tarievenstructuur Cargonaut 
Een aanvullende wens van de industrie is een transparante, eenvoudige en duidelijke tarievenstructuur. De nieuwe opzet en structuur zijn bij een aantal bedrijven getoetst en zijn gepresenteerd aan vertegenwoordigers van alle ACN sectorraden. Alle geconsulteerde partijen hebben ingestemd met deze nieuwe structuur. De nieuwe structuur zal als eerste worden toegepast op de expediteurs. De tarieven worden vereenvoudigd naar bundeltarieven. Een bundel omvat een vast tarief voor een reeks van diensten, waaronder gebruik van onze infrastructuur en is inclusief berichten. Hiermee worden drempels en onzekerheden weggenomen voor grootschalig gebruik van eLink en House Airwaybill informatie. 

Airlink programma 
De subsidieregelingen die ooit bedoeld waren om Airlink met o.a. eLink financieel te dekken, blijken zeer beperkt. Daarom zijn er andere investeringsbronnen nodig om de kosten voor de industrie zo laag mogelijk te houden. Gedacht wordt aan een “Investeringsfonds” waarin o.a. Cargonaut, ACN en de luchthaven Schiphol kunnen bijdragen en meebesluiten over welke ontwikkelingen er nodig zijn. Ook het Neutraal Logistiek Informatie Platform kan hierin een rol spelen. Gesprekken hierover zijn gaande. Kortom: eLink is ‘on the move’.

 

Bron: Cargonaut.nl

Geef een reactie