Menzies Aviation pharma

Uitnodiging AAAfternoon: Life Sciences & Health Logistiek

  • Datum: 2 jun 2022
  • Tijd: 15:30 uur (inloop) - 17: 30 uur
  • Locatie: Hoofdkantoor Sanquin, Auditorium Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam
  • Aanmelden

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormt een cluster van bedrijven in Life Sciences & Health Logistiek. Waarom vestigen deze bedrijven zich in de MRA? Welke kansen, knelpunten en uitdagingen liggen er voor de komende jaren? Over de stand van zaken en de toekomst praten we graag met je op 2 juni op het hoofdkantoor van Sanquin in Amsterdam.

De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de logistiek rond medische producten van groot belang is. De Metropoolregio Amsterdam heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, onder andere op het gebied van distributie van vaccins. Het succes van de sector Life Sciences in de MRA wordt mede ingegeven door de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De opslag en het vervoer van LSH-producten is wereldwijd toegenomen en deze ontwikkeling zet door. Afgelopen jaren hebben we gezien dat veel logistieke dienstverleners hebben geïnvesteerd in kostbare faciliteiten ten behoeve van de ‘cold supply chain’. Daarnaast is zelfs een tweetal productiebedrijven nabij Schiphol neergestreken, waaronder Kite Pharma.

Waarom vestigen deze bedrijven zich in de MRA? Welke kansen, knelpunten en uitdagingen liggen er voor de komende jaren? Deze en andere interessante vragen worden op 2 juni beantwoord, en we gaan graag met jou in gesprek hoe we hier actie aan kunnen verbinden.

Agenda AAAfternoon Life Sciences & Health Logistiek

  • Opening.
  • Welkom door Sanquin.
  • Presentatie onderzoek Life Sciences & Health Logistiek in de MRA door Ben Engel.
  • Tafelgesprek onder leiding van Joep Schroeders.

Aanmelden

Aanmelden voor deze middag kan via deze link.