data lokale energiesystemen

Gebruik van data en digital twins in lokale energiesystemen

 • Datum: 16 -
 • Tijd: 15:45 - 17:30 uur
 • Locatie: Marineterrein Amsterdam
 • Meer informatie

Gedecentraliseerde energiesystemen en lokale energiecommunities kunnen de congestie op het elektriciteitsnet verminderen en daarmee een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Dat vraagt om het gebruik van privacygevoelige gegevens in complexe technische instrumenten. De techniek komt meestal via commerciële partijen.

Bron: amsterdameconomicboard.com.

Dat roept vragen op over inclusie, toegang en eigendom. Hoe zorg je ervoor dat iedereen toegang heeft tot de systemen en wordt opgenomen in het proces? Wie is de eigenaar van de gegevens? En wordt er discreet mee omgegaan?

Het project Local Inclusive Future Energy (LIFE) houdt zich ook met deze vragen bezig. Het project test slimme planning voor energievraag en -aanbod via een slim energie-uitwisselingsplatform in Amsterdam ArenApoort. Reinier Prins van Alliander vertelt meer over het LIFE-project, geeft een demo van het platform en duikt in de gevonden datadilemma’s. Het LIFE platform gebruikt een digital twin – exacte virtuele kopie van de werkelijkheid – om de uitwisseling van energie te simuleren.

De tweede spreker, Paul Strijp van de provincie Noord-Holland, gaat in op de voorwaarden voor verantwoorde besluitvorming met digital twins in de energietransitie.

De mogelijkheden van digital twins zijn bijna eindeloos, maar wat zijn de implicaties vanuit democratisch oogpunt? Julia Jansen uit Waag zal hierop voortborduren en nadenken over hoe we kunnen profiteren van energiedata en tegelijkertijd als gemeenschap controle kunnen houden over onze data.

Programma

 • Inloop
 • Welkom en inleiding door Amsterdam Smart City
 • Demo van LIFE project door Reinier Prins (Alliander)
 • Paul Strijp (Provincie Noord-Holland) over de voorwaarden voor verantwoorde besluitvorming met digital twins in de energietransitie
 • Kritische reflectie door Julia Jansen (Waag)
 • Q&A
 • Wrap-up en netwerkborrel

De toegang tot dit evenement is gratis. Registratie is vereist.

Meer informatie

Data Dilemmas is een samenwerking tussen ons programma Amsterdam Smart City en het DataLab van de Gemeente Amsterdam. Drie keer per jaar verkennen we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met een focus op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken. Maar wat gebeurt er met alle gegevens die worden verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoons)gegevens verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn belangrijk voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam Smart City verkent graag met jou welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.