zeesluis ijmuiden

Ingebruikname nieuwe Zeesluis IJmuiden

  • Datum: 26 jan 2022
  • Locatie: IJmuiden


De bouw van Zeesluis IJmuiden door aannemersconsortium OpenIJ is sinds augustus 2021 afgerond. Op 26 januari 2022 wordt de sluis officieel in gebruik genomen voor de scheepvaart.

Foto: Rijkswaterstaat.nl.

De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bouw van de zeesluis is in juli 2016 gestart en augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten. 

Na de opening van Zeesluis IJmuiden spreekt Koning Willem-Alexander onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven. 

Samenwerking 

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

Livestream opening Zeesluis IJmuiden

Bij de opening van Zeesluis IJmuiden wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Het programma is online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl van 14:45 uur tot 15:30 uur.

Berichten over de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden zijn terug te vinden op de nieuwe Facebookpagina van Rijkswaterstaat.