actieplan arbeidskrachten

Meld u aan: webinars Nationaal Groeifonds 20 en 30 juni

Binnenkort start de 3e ronde voor het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Meld u dan aan voor een of beide webinars op 20 en/of 30 juni van 11:30 tot 13:00 uur en ontdek of het fonds interessant voor u is.

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Op deze 2 terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. Het webinar op 20 juni gaat over het indienen van een voorstel op het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Op 30 juni gaat het over het terrein Kennisontwikkeling. 

Voor wie

De webinars zijn bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen die begin volgend jaar voor de 3e ronde een voorstel willen indienen bij het Nationaal Groeifonds. Let op: de Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds voordat het mogelijk is om rechtstreeks via de subsidieregeling voorstellen in te dienen via de subsidieregeling. 

Registratie is open

Heeft u een voorstel heeft dat past bij het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie? Bekijk de informatie over het webinar op 20 juni. Voor een voorstel dat past bij het terrein Kennisontwikkeling bekijkt u de pagina over het webinar van 30 juni.

Meer informatie

Heeft u interesse in het Nationaal Groeifonds? Kijk op de website van het Nationaal Groeifonds
 In samenwerking met.