Ben Engel

TKI Dinalog: Preparing for the next crisis

  • Datum: 28 jun 2022
  • Tijd: 14:00 - 17:30 uur
  • Locatie: n.t.b.
  • Aanmelden

Hoe bereid je je voor op een crisis in de logistieke keten? Hoe kan je als ondernemer je keten inrichten zodat je zicht hebt op risico’s en deze ook tot oplossingen kan komen? Wat hebben we eigenlijk geleerd van de pandemie? Op dinsdag 28 juni gaat TKI Dinalog hier graag met u over in gesprek.

Logistieke ketens worden meer en meer geconfronteerd met verstoringen. Was het enkele jaren geleden de kredietcrisis en later de periode van onzekerheid in de pandemie, op dit moment worden onder meer door de oorlog in de Oekraïne levering van grondstoffen en onderdelen onderbroken. De wens naar robuuste en flexibele ketens is niet nieuw, maar wordt wel als urgenter ervaren in het bedrijfsleven.

Tijdens de bijeenkomst van TKI Dinalog delen we bevindingen en ontwikkelingen vanuit het project ‘Ready for the Next Crisis‘ (onder leiding van Windesheim). Daarnaast benoemen we best practices hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden om beter om te gaan met verstoringen in de keten en zal er gelegenheid zijn om in breakout sessies mee te discussiëren aan hoe gemeten kan worden hoe veerkrachtig (resilient) uw keten is.

We nodigen u van harte uit om 28 juni alvast vast te leggen in uw agenda. Wilt u zich al direct inschrijven dan kan dat hier. Dit event wordt mede georganiseerd door Christelijke Hogeschool Windesheim.