damen walstroom

Save the date: TKI evenement over een slimme en emissieloze maritieme sector

Op donderdag 14 april organiseert Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem in samenwerking met Nederland Maritiem Land een live evenement over het Masterplan voor een slimme en emissieloze maritieme sector.

Bron: Maritiemland.nl.

Tijdens het evenement op 14 april zullen we informatie geven over de inhoud en status van de onderdelen van het Masterplan en projecten die daarmee samenhangen. Verder willen we elkaar inspireren tot het voorbereiden van initiatieven binnen het plan.

Het evenement begint met een lunch en sluit af met een borrel waardoor er uitgebreid gelegenheid is om te netwerken met vertegenwoordigers van bedrijven, regionale en nationale overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties.

Missie TKI Maritiem

De missie van het TKI Maritiem is om bij te dragen aan maatschappelijke thema’s en om de positie van de sector te verstevigen. Om voorop te lopen in het terugdringen van CO2 en andere emissies door de scheepvaart. Om de efficiency te verhogen door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering. Om de zeeën en oceanen veiliger te maken. Om meer duurzaam gebruik te maken van mogelijkheden die de zeeën en oceanen bieden. Dat doen we als individuele organisaties en bedrijven en ook in publiek private samenwerkingen.

Wilt u samen met andere innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers werken aan voorbereidingen voor invulling van het Masterplan? Bespreek dan hoe samenwerking bij kan dragen aan versteviging van de positie van uw bedrijf of instelling op een concurrerende internationale markt. Draag dan actief bij aan discussies en ontdek hoe een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken samen kan gaan met kansen voor uw organisatie.

Voor wie

Dit evenement is bedoeld voor iedereen die al in de maritieme sector actief is of juist op zoek is naar een nieuwe samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van kennis- en innovatieprojecten. Dit kan met maritieme collega’s zijn of juist een onverwacht partnership met iemand uit een totaal andere branche. Ook studenten en young professionals zijn natuurlijk van harte welkom.

Toegang

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de deelname. Het evenement is wel beperkt tot 100 deelnemers. Mochten zich meer mensen inschrijven dan werken wij met een wachtlijst op volgorde van aanmeldingen.

Binnenkort worden er meer details bekend gemaakt over de invulling van het programma en de locatie van het evenement. Wanneer dat bekend is, komt er ook een aanmeldlink beschikbaar.