state region amsterdam

EVO wil staatssteunonderzoek naar havens

Verladersorganisatie EVO wil dat de Europese Commissie een diepgaand onderzoek doet naar staatssteun voor Europese havens. Ook wil EVO dat er richtlijnen moeten komen over hoe landen om moeten gaan met staatssteun aan havens.

 

EVO liet dat weten naar aanleiding van het bericht dat de Europese Commissie een diepgaand onderzoek doet naar mogelijke ongeoorloofde belastingvoordelen voor Nederlandse havenbedrijven. Zo zal Brussel gaan kijken of de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Groningen en Moerdijk in lijn is met Europese regels.

 

Speelveld

Maar volgens EVO, belangenbehartiger van de ladingeigenaren die gebruik maken van zeehavens, zou een onderzoek zich in brede zin moeten richten op staatssteun aan zeehavens. ‘Alleen als er duidelijke Europese spelregels zijn voor overheidssteun aan zeehavens kan een echt Europees gelijk speelveld ontstaan voor concurrentie tussen zeehavens en voor hun gebruikers. EVO gaat dit samen met de European Shippers’ Council (ESC), de Europese koepelorganisatie voor verladers, aankaarten in Brussel’, zo meldt de organisatie.

 

Besluit

Het kabinet besloot in april af te zien van het heffen van vennootschapsbelasting voor de havens. De Nederlandse regering wees er destijds op dat concurrerende havens in de Europese Unie ook niet of nauwelijks winstbelasting betalen. Het besluit viel kort nadat minister Melanie Schultz (Infrastructuur) zich er openlijk over had beklaagd dat met name Duitse en Vlaamse havens profiteren van diverse vormen van overheidssteun.

De Europese Commissie had Nederland al in 2013 verzocht om de regels rondom de vennootschapsbelasting aan te passen.

 

Bron: EVO.nl

Geef een reactie