House of logistics

House of Logistics zoekt logistieke bedrijven!

Afgelopen jaar is House of Logistics succesvol gestart met een pilotklas. Vanwege dit succes en de groei van House of Logistics zijn we nu op zoek naar enthousiaste logistieke bedrijven die aankomend schooljaar graag met ons willen samenwerken.
House of Logistics richt zich op een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het heeft de eigenschappen en competenties verzameld die horen bij de ‘Logistiek Vakman van de Toekomst’. Om voorbereid te zijn op die toekomst is het van belang om nú jonge mensen op te leiden. Daarom zijn we in augustus 2016 gestart met een House of Logistics klas. Gezien de eerste positieve ervaringen gaan we in 2017 met meerdere klassen starten.

Over de House of Logistics klas

Een House of Logistics klas bestaat uit enthousiaste jongeren die kansen zien in een logistieke carrière. De House of Logistics student is een jongere die carrière wil maken in de logistiek en graag hiervoor een opleiding volgt. De student heeft een leergierige instelling, heeft een proactieve houding en voelt zich verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.

Bedrijven vertellen over hun ervaringen met de House of Logistics adoptieklas

(Let op: tekst loopt door onder video)

Investering in talent met uw bedrijf

De klas wil praktisch worden opgeleid. Daarom gaan we met bedrijven de reis aan om (jonge) mensen op een andere manier op te leiden. Dat houdt in dat we samen het opleidingsprogramma ontwikkelen, het rooster samenstellen en bepalen hoe en waar de student het beste kan leren.

Wat levert het u op

  • U heeft invloed op het onderwijsprogramma. Hiermee kan dat optimaal aansluiten bij de wensen en eisen van uw bedrijf.
  • U heeft de gelegenheid om, nadat de studenten hun diploma hebben behaald, hen te werven voor uw bedrijf.
  • Uw bedrijf komt in de schijnwerpers te staan als mede-innovator van het logistiek onderwijs.

Wat wordt er van u verwacht

  • Samen met het onderwijs in kaart brengen wat er in uw bedrijf kan worden geleerd.
  • Ieder deelnemend bedrijf maakt een of meer stageplaatsen beschikbaar voor de duur van de opleiding.
  • Deelname aan ontwikkelbijeenkomsten. Hierin worden het onderwijsprogramma ontwikkeld, de taken verdeeld en planning, locaties en andere organisatorische zaken afgestemd.
  • Een onderscheidende inbreng in het onderwijsprogramma. Uw expertise en specialisme wordt dan niet alleen ingezet voor de studenten die bij u stage gaan lopen maar ook voor  andere studenten in de klas.
  • Een belangrijke rol in de begeleiding van de studenten.
  • Het mede organiseren en ondersteunen van gastlessen, presentaties en excursies, bij u in het bedrijf of op de school, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan eigentijds onderwijs.
  • U verbindt de naam van uw bedrijf aan de klas. In communicatie zal dit telkens worden benadrukt.

Meer informatie kunt u krijgen via Alma Kerling, telefonisch – 06 15639767 – of via e-mail.

Geef een reactie