Matching mkb met buitenlandse partners

De Kamer van Koophandel en de Amsterdam Economic Board hebben onlangs afspraken gemaakt om de export van het mkb in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te helpen groeien. De overeenkomst biedt ook logistieke ondernemers kansen.

 

Linde Gonggrijp, directeur regionale relaties Kamer van Koophandel, en Board-directeur Ton Jonker zetten hun handtekening onder de nieuwe overeenkomst. Hierin spreken KvK en Board af om samen meer bedrijven uit de MRA te koppelen aan buitenlandse bedrijven met als doel meer handel en export. Ook zullen internationale matchmaking events — dating voor bedrijven – worden georganiseerd op basis van de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Enterprise Europe Network
De KvK werkt aan de nieuwe afspraken vanuit haar functie als partner namens Nederland van het Enterprise Europe Network (EEN). Binnen dit internationale netwerk van handels- en innovatieadviseurs worden vraag en aanbod van het mkb op gebied van handel en technologie tussen 65 deelnemende landen gekoppeld.

Groeipotentie
Export is een van de belangrijkste mogelijkheden om tot omzetgroei van het midden- en kleinbedrijf te komen. Op dit moment exporteert nog maar 15% van de Nederlandse bedrijven, terwijl uit onderzoek blijkt dat zeker 30% van de bedrijven de potentie heeft.

Informatie
Kijk op de Nederlandse website van EEN voor meer informatie en voor contactgegevens van adviseurs. Ook kunt u contact opnemen met Mark van Oosten van de KvK.

 

Bron: Anke Hoets — Dinalog Amsterdam.

Geef een reactie