state region amsterdam

Omgevingsraad Schiphol officieel van start

 

 

 

De Omgevingsraad Schiphol is gestart. De raad is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Tijdens de oprichtingsvergadering op 29 januari werden partijen het eens over het toekomstig gebruik van de vierde baan.

 

De Omgevingsraad Schiophol is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Het overleg wordt inhoudelijk verbreed door in de Omgevingsraad Schiphol ruimtelijke aspecten in samenhang met de luchtzijdige aspecten te behandelen. Ook VNO-NCW West en de Milieufederatie Noord-Holland gaan deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol.

 

Akkoord vierde baan
Na intensief overleg de afgelopen twee maanden is door de Alderstafel een eenstemmig advies aan de Staatssecretaris aangeboden over het gebruik van de vierde baan. Eerder was geconstateerd dat er een knelpunt optrad tussen de voorgenomen groei van Schiphol naar 510.000 bewegingen in 2020 en de regel die het gebruik van de vierde baan beperkt.

De partijen hebben aangegeven vast te houden aan de structuur van het akkoord van 2008. Daarbinnen is gezocht naar een oplossing die de balans bewaart tussen hinderbeperking en selectieve groei van de luchthaven ten behoeve van de hubfunctie en de regionale economie. De norm voor het jaarlijks gemiddelde gebruik van de vierde baan per dag blijft 40 vliegtuigbewegingen. Het maximaal aantal bewegingen dat per dag mag worden afgewikkeld is verhoogd van 60 naar 80 bewegingen. Als tegemoetkoming voor de ophoging van de dagnorm wordt het afgesproken plafond van 510.000 bewegingen teruggebracht tot 500.000 tot en met 2020.

 

Bron en meer informatie omgevingsraadschiphol.nl

 

Geef een reactie