cargoloop deltawerken

Vracht met de hyperloop van Noord- naar Zuid-Holland

Amsterdam Logistics neemt deel aan de haalbaarheidsstudie van Hardt Hyperloop naar de aanleg van een cargoloop tussen Noord- en Zuid-Holland. Het gaat om een pilotroute voor de supersnelle en emissieloze vacuümtrein langs de volume-intensieve hubs aan de A4. Het onderzoek richt zich onder meer op productspecificaties van het systeem, integratie in logistiek netwerk en operatie en de huidige infrastructuur, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, beheer en onderhoud en maatschappelijke acceptatie.

Doel

Op termijn moet een Europees emissieloos en autonoom hyperloopnetwerk voor vracht en passagiers een duurzaam alternatief worden voor transport via weg en lucht.

Fasering

Januari 2021 ondertekening van het convenant en start van de haalbaarheidsstudie. De studie loopt tot einde 2022.

Deelnemers

Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT (Maersk), Baas, Berg Roses, BestFreshGroup, De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Europool Systems, evofenedex, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, SADC N.V., Royal Schiphol Group, TLN.