zonne-energie noord-holland

Roadmap verduurzamen logistiek vastgoed in de maak

foto bij verduurzaming logistiek vastgoed
Zonnepanelen op het gebouw van Celieplant in Aalsmeer.

Iets meer dan een jaar geleden tekenden 174 landen het Klimaatakkoord van Parijs voor het wereldwijd terugdringen van broeikasgassen. Het akkoord moet internationaal een omslagpunt worden. Want er wordt al jaren gesproken over verduurzaming en de vermindering van CO2-uitstoot, maar voor het eerst zijn er internationaal ook concrete targets. Verduurzaming is niet meer te vermijden, ook niet in de logistiek.
Ons demissionaire kabinet was een van de ondertekenaars van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord is geen zaak van overheden alleen. Voor het terugdringen van de uitstoot van CO2 is de medewerking van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Dat is voortvarend aan de slag gegaan, samen met kennisinstellingen en lokale overheden. De afgelopen maanden is binnen de Dutch Green Building Council (DGBC) in verschillende werkgroepen gewerkt aan een Deltaplan Duurzame Renovatie voor acht typen vastgoed. Gekeken is onder meer naar kantoren, winkelvastgoed en logistiek vastgoed.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Foto: Anke Hoets.

Doel van het Deltaplan is om in kaart te brengen welke gebouwen duurzamer kunnen, hoe dit kan worden gerealiseerd, wat de ambities zijn en wat ze opleveren en welke rollen voor het bedrijfsleven, ontwikkelaars en overheden zijn weggelegd. We wilden in korte tijd ‘meters maken’ en dat is gelukt; alle werkgroepen hebben inmiddels de eerste aanzet klaar voor een roadmap voor verduurzaming van het vastgoed. Tijdens de PROVADA op 30 mei worden de eerste resultaten gepresenteerd. Ook wordt de campagne ‘Meters maken voor het klimaat’ gelanceerd.

Verduurzaming is onontkoombaar. Pak het daarom nu op!

Je vraagt je misschien af waar je aan moet denken bij verduurzaming van gebouwen? Aan zaken als bouwmaterialen, de manier waarop ze worden aangevoerd, maar ook aan bouw, verlichting, en de energie-efficiëntie en klimaatbeheersing. Nu is het voor een nieuw gebouw eenvoudiger om aan duurzaamheid te werken, dan voor bestaand vastgoed. Zo zijn logistieke gebouwen ouder dan 25 jaar, niet meer te ‘redden’. Gelukkig hebben we gemerkt dat de markt dat zelf al goed oplost. Oude gebouwen worden geleidelijk uit de markt gehaald of ze hebben vaak een opslag- of overslagfunctie. Klimaatbeheersing is daar veel minder relevant.

Er kan meer dan je denkt

Bij gebouwen van 10-25 jaar oud liggen juist nog volop kansen voor verduurzaming. Zij zijn vaak aan renovatie toe, een goed moment om kritisch te kijken naar wat duurzamer kan en hoe je daarmee geld kan besparen en waarde toevoegt aan je vastgoed. Gebouwen van deze leeftijd zijn dan ook een belangrijke target van de routekaart van de werkgroep Logistiek. De werkgroep hoopt in het najaar de routekaart voor het verduurzamen van logistiek vastgoed klaar te hebben. De routekaart is naast een inventarisatie een leidraad en inspiratiebron met voorbeelden van succesvolle bouw- en renovatieprojecten. Ik wil graag een beroep doen op bedrijven die renovatie van hun logistiek vastgoed overwegen, om de routekaart eens door te nemen.
Voor vragen over verduurzaming van gebouwen kunt je ook terecht bij de Dutch Green Building Council. De organisatie is in 2008 opgericht door marktpartijen en beheert BREEAM-NL, hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoordelen. Verduurzaming is onontkoombaar, pak het daarom nu op!

Over de auteur

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC en voorzitter van de DGBC-werkgroep Logistiek vastgoed.
[featured]DGBC-Klimaatjournaal
Tijdens de PROVADA van 30 mei tot en met 1 juni in RAI Amsterdam maakt de DGBC iedere twee uur een klimaatjournaal. Journalisten zoeken hiervoor standhouders en bezoekers op en interviewen ze over de bijdrage die ze (kunnen) leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Bent u bereid meters in te leveren voor het klimaat? Hoe kunnen we u inspireren om stappen te gaan zetten? En vooral, kunt ú misschien collega’s inspireren? De verslaggevers worden op dag 1 van de PROVADA gepresenteerd. Wie weet, zien we elkaar real life.[/featured]