state region amsterdam

Ruim miljoen beschikbaar voor mkb regeling Topsector Logistiek MIT

Het is voor het mkb tot en met 22 september mogelijk om aanvragen in te dienen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen de Topsector Logistiek. EZ stelt deze middelen beschikbaar om bij te dragen aan de realisatie van de ambities van de Topsector Logistiek in 2020: Nederland heeft een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek.

 

Het Topteam Logistiek heeft samen met brancheorganisaties en het TKI Logistiek, de inhoudelijke scope vastgesteld waarbinnen de R&D-samenwerkingsprojecten moeten passen. De projecten moeten passen in één van de onderstaande thema’s:

  • Bundelen en modaliteiten (thema: Synchromodaal Transport)
  • (Inter-) nationale handel (thema: Trade compliance and control)
  • Samenwerken in en over de keten (thema: Cross chain control centers)
  • Service logistiek (thema: Service Logistiek)
  • Supply Chain Finance (thema: Supply Chain Finance)

 

Klik hier (site RVO) voor meer informatie over het aanvragen van een MIT R&D Samenwerkingsproject.

 

Bron: topsectoren.nl

Geef een reactie