Samenwerking ketenpartners hard nodig om Schiphol concurrerend te houden

Door de start van de verkenning van de innovatie op de inboundketen, spreek ik een hoop mensen deze weken. Doordat je over vernieuwing praat, praat je veel en divers over de toekomst. Twee dingen vallen me op in deze gesprekken. Enerzijds de zorg over een concurrerend Schiphol door vele factoren om ons heen die we niet zelf kunnen beïnvloeden en anderzijds de vele ideeën die er zijn om Schiphol beter te maken en niet (verder) te laten afglijden naar de middelmaat.

 

Zonder uitzondering zijn alle ideeën die ik de revue heb horen passeren alleen mogelijk wanneer ketenpartners en overheden samen werken. Er moet echter wel een noodzaak zijn tot samenwerking en die kan divers zijn voor veel verschillende partijen. Daar waar de ene partij in een survival modus zit, is de andere bezig om zijn groei te managen. Het bij elkaar brengen van partijen die dezelfde kant op willen en bereid zijn om de klokjes snel gelijk te zetten om een idee te ontwikkelen is dan ook geen sinecure. Als het werkt is het mooi. Kijk naar de Milkrun die met een groep voortrekkers lekker op pad is. 

 

Grotendeels zelf gefinancierd door de partijen en met goede onderzoeksvragen en reële verwachting dat het hier slechts een proef betreft zijn alle ingrediënten voor een succesvolle proof of concept (POC) aanwezig. Met de uitkomsten van de POC kan worden bekeken waar de business case exact zit en voor wie. En bij gebleken geschiktheid en op basis van een concrete behoefte kan er een businessplan worden geschreven voor een verdere ´roll out´ van het concept.

 

Urgenter en lastiger zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de EU Union Customs Code. Deze nieuwe code zal gevolgen hebben voor de arrangementen op Schiphol. Welke dat zijn, wordt nu door overheid en industrie met elkaar verkend. Cargonaut bereid zich er alvast op voor door in kaart te brengen welke de IT-oplossingen worden geraakt. Wij zullen er alles aan doen om onze klanten te ontzorgen voor de nieuwe regelgeving. Kortgezegd gaan we proberen om de voorkant waarmee u met ons verbonden bent zoveel mogelijk ongemoeid te laten, terwijl er aan de achterkant op een volledig nieuwe manier met de landelijke en Europese overheden wordt gecommuniceerd. Juni 2016 is daarbij een belangrijke deadline. Dan moeten wij op een nieuwe manier aangiftes doen bij onze overheid. Deze deadline gaan wij zeker halen.

 

Auteur: Nanne Onland, algemeen directeur Cargonaut.

 

Bron: deze tekst verscheen eerder in de nieuwsbrief van juli van Cargonaut.