state region amsterdam

Schultz wil meer samenwerking zeehavens

 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in Amsterdam gepleit voor nauwere samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens. Ze wil daartoe met de zeehavens en het bedrijfsleven volgend voorjaar een gezamenlijk werkprogramma opstellen. “Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de Nederlandse havens ook in de toekomst de concurrentie aankunnen en ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen? Ik vind het belangrijk dat we dat niet los van elkaar doen”, aldus Schultz bij het Havengildediner in Amsterdam.

 

Goede uitgangspositie

De Nederlandse zeehavens hebben volgens de minister een goede uitgangspositie. De haveninfrastructuur is de beste ter wereld. Met de Betuweroute en Maasvlakte 2 is daarin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Ook de komende jaren worden de achterlandverbindingen verbeterd en worden bijvoorbeeld de sluizen bij IJmuiden en Terneuzen vervangen. Ondanks de economische tegenwind groeide de Amsterdamse haven met 5,4%. Schultz: “De kernvraag is hoe we die goede uitgangspositie behouden en verder kunnen uitbouwen. Ik stel een concreet actieprogramma voor, waarin we samen prioriteiten stellen voor de komende twee jaar. Doel is de havens individueel en collectief sterker te maken en de problemen waar havens tegenaan lopen aan te pakken. Er is gezamenlijke actie nodig om de toekomst veilig te stellen.”

 

Gezonde toekomst

Schultz gaat de individuele havenvisies naast elkaar leggen en kijken op welke punten beter kan worden samengewerkt en waar het ministerie bij kan helpen. “Mijn boodschap is steeds dat er nog voldoende kansen liggen voor een gezonde toekomst. Maar om die te benutten is er wel creativiteit nodig en samenwerking.” Ook de arbeidsmarkt zou in het gezamenlijke werkprogramma aan bod moeten komen. “Er zijn duizenden vacatures in de havens. Maar er is ook een groot arbeidspotentieel in het omliggende stedelijke gebied, ook in Amsterdam. Hoe kunnen we dat beter op elkaar laten aansluiten?” Minister Schultz pleit daarnaast voor meer waardetoevoeging in de havens. Niet alleen het doorvoeren van producten is van belang, Nederland kan ook veel geld verdienen met het opwaarderen van producten. “Wellicht zijn er nog veel nieuwe mogelijkheden voor financiële dienstverlening. Op de Zuidas zit veel financiële expertise. Wellicht kan die beter worden verknoopt met de haven.”

 

Zeesluis

Schultz benadrukte hard te werken aan het besluit over een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. “De bedoeling is dat ik hier in februari een besluit over kan nemen. Daarna kunnen we het traject beginnen met de markt over de keuze wie de sluis straks mag gaan bouwen, maar zeker ook wat dat dan moet gaan kosten. Als het allemaal loopt zoals het moet lopen, kunnen we hopelijk medio 2015 met de bouw beginnen.”

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Geef een reactie