state region amsterdam

Schultz zet in op doorstroming A1 Amsterdam- Amersfoort

 

Minister Schultz van Haegen gaat maatregelen nemen om de doorstroming op het traject A1 Muiderberg, Eemnes, Hoevelaken te verbeteren. Ook zet ze samen met de regio’s in op een betere bereikbaarheid van vliegveld Lelystad. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

 

Originele nieuwsbericht 18-11, Rijksoverheid.nl:

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil de doorstroming op het traject A1 Muiderberg, Eemnes, Hoevelaken verbeteren. Ook start het ministerie een onderzoek naar maatregelen op de A2 tussen Deil en Den Bosch om te voorkomen dat het verkeer op de lange termijn vastloopt. Staatssecretaris Mansveld zet in op verbetering van het openbaar vervoer op vier regionale spoorlijnen en een grensoverschrijdende spoorlijn.

 

Dat is een van de uitkomsten van de overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De minister en staatssecretaris Mansveld hebben de afspraken met de regio’s vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit de nieuwe verkeersanalyse van het ministerie blijkt dat er op de A1 ten oosten van Amsterdam en de A2 Deil-Den Bosch in 2028 zonder aanvullende maatregelen grote knelpunten ontstaan. Eind dit jaar starten de MIRT-onderzoeken die moeten uitwijzen met welke maatregelen de doorstroming kan worden verbeterd. Daarbij wordt met name gekeken of met mobiliteitsmaatregelen de verkeersdrukte tijdens de spits kan worden verminderd.  
Eerder al sprak de minister met regionale bestuurders af dat er een onderzoek start naar mobiliteitsmaatregelen om het verkeer op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp vlotter af te wikkelen. De minister en regio’s zetten daarnaast in op aanvullende acties om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam-Den Haag en vliegveld Lelystad te verbeteren. Tevens komt er een aanpak voor een vlottere afwikkeling van de goederenstromen via weg, water en spoor op de corridors Rotterdam, Oost-Nederland en Duitsland en Rotterdam, Brabant, Limburg en Duitsland.

 

In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat ze de komende periode stevig inzet op de verbreding van wegen, aanleg van ontbrekende schakels in het hoofdwegennet  en mobiliteitsmaatregelen waarmee de bestaande infrastructuur beter wordt benut. 
Tot 2028 trekt de minister 25 miljard euro uit voor de aanleg van nieuwe wegen. Het daarbij om grote projecten zoals de wegverbreding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere, de A10 Amsterdam Zuidas, de A27 Houten-Hooipolder, de verlengde A15, de Blankenburgtunnel en de A27/A12 Ring Utrecht. Deze kabinetsperiode komt er 761 km weg bij. 

 

Daarnaast heeft het ministerie met regionale bestuurders en het bedrijfsleven in tien stedelijke regio’s afspraken gemaakt om met slimme mobiliteitsmaatregelen de files tijdens de spitsuren te verminderen. In totaal gaat het om 300 maatregelen, zoals afspraken met het bedrijfsleven over spitsmijden en meer vervoer over water, uitbreiding van fietsenstallingen, de introductie van persoonlijke mobiliteitsbudgetten,  de aanleg van fietssnelwegen, de inzet op nieuwe technieken om het verkeer vlotter over de wegen te geleiden en de reiziger onderweg te voorzien van actuele persoonlijke reisinformatie. Met het programma Beter Benutten is in totaal 1,1 miljard euro gemoeid. De regionale overheden en het bedrijfsleven nemen ongeveer de helft van de kosten op zich.   

 

De minister heeft samen met de regionale bestuurders in het land een akkoord bereikt over de bediening van sluizen en bruggen. Afgesproken is dat de bediening vanaf 2014 wordt versoberd en de effecten met een monitor in de gaten worden gehouden. In een aantal regio’s worden specifieke maatregelen genomen om lange wachttijden te voorkomen. 
Met de bestuurders in Zeeland heeft de minister afgesproken dat er een bijdrage van het Rijk komt voor de aansluiting van Goes op de A58.  Het Rijk draagt 8,8 miljoen euro bij voor een betere  aansluiting van de stad op de snelweg, waarmee ook het ziekenhuis beter bereikbaar wordt.

 

Regionale spoorlijnen

Staatssecretaris Mansveld heeft met de regio’s afspraken gemaakt voor verbetering van het openbaar vervoer op vier regionale spoorlijnen en een grensoverschrijdende spoorlijn. De staatssecretaris trekt hiervoor tientallen miljoenen euro’s uit. 
Tien miljoen euro gaat naar de lijn Arnhem-Doetinchem voor de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. Met een bijdrage van 7,5 miljoen euro zorgt het ministerie er samen met de regio voor dat de doorgaande trein tussen Tiel en Arnhem kan blijven rijden. Daarnaast ontvangt de provincie Gelderland 1 miljoen euro. Hiermee kan de provincie plannen uitwerken voor extra vervoer op de Valleilijn. De Valleilijn verbindt Amersfoort met station Ede-Wageningen. 

 

De staatssecretaris draagt bovendien 6,5 miljoen euro bij aan de elektrificatie van de spoorlijn tussen Zwolle en Wierden. Na de elektrificatie kunnen in plaats van dieseltreinen ook geëlektrificeerde treinen gebruik maken van deze spoorlijn. 
Voor het grensoverschrijdende spoorvervoer tussen Heerlen en Aken wordt een belangrijke stap gezet om de reistijd te verbeteren door elektrificatie. Het ministerie en de provincie Limburg trekken hiervoor samen in totaal 15 miljoen euro uit. 

 

Ook heeft staatssecretaris Mansveld met regionale bestuurders nieuwe afspraken gemaakt over de manier waarop zij regulier met de vervoerders en netbeheerders betrokken worden bij spoorzaken waaronder de verdere uitwerking van de lange termijn plannen voor het spoor en de concessies voor het vervoer en beheer van het Hoofdrailnet.

 

Spitsdrukte

Om de spitsdrukte in treinen op regionale spoorlijnen in Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Limburg in de ochtendspits te verminderen nemen het ministerie en de regio maatregelen om het vervoersaanbod te vergroten. Ook worden reizigers verleid op een ander tijdstip of andere manier te reizen, door bijvoorbeeld de school- en collegetijden aan te passen en elektrische fietsen in te zetten. 

 

Staatssecretaris Mansveld en de provincie Groningen trekken in de periode van 2014 tot en met 2020 beide 13,3 miljoen euro uit voor het verlengen van treinen, de inzet van extra sneltreinen en spitspendels en studentenbussen tussen Winschoten en Groningen, Delfzijl en Groningen en op de lijn Leeuwarden-Groningen. In  januari zal besloten worden over aanvullende investeringen om  forenzen, studenten en scholieren meer in de daluren te laten reizen in plaats van in de spits. 
Voor Oost Nederland en Noord Limburg draagt de staatssecretaris in die zelfde periode 2,4 miljoen euro bij aan het verlengen van spitstreinen op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal  en de verkenning van de mogelijkheden tot vraagbeïnvloeding op de Maaslijn, de Valleilijn en op Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. De regio draagt eenzelfde bedrag bij.

 

Geef een reactie