Sector logistiek vastgoed roept om beleid

Blog

Auteur: Ingrid Rompa voor Deltaplan Duurzame Renovatie
Logistiek vastgoed heeft een hoog energiegebruik. “Een belangrijke sector dus als het gaat om het bereiken van de klimaatdoelstellingen”, stelt Jeanet van Antwerpen, voorzitter van de Werkgroep Logistiek van het Deltaplan Duurzame Renovatie en directeur van SADC. 

Jeanet van Antwerpen

Deltaplan Duurzame Renovatie van de Dutch Green Building Council is erop gericht de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te versnellen. Op deze manier wil men de Parijse klimaatdoelstellingen halen. Inmiddels zijn meer dan 100 partijen aangesloten. Vijf verschillende werkgroepen bekijken per gebouwfunctie hoe die versnelling kan worden gerealiseerd. DGBC sprak met de voorzitters van de werkgroepen Kantoor, Onderwijs, Zorg, Logistiek en Retail. Centrale vraag: hoe realiseert uw werkgroep de Parijse klimaatdoelstellingen?
De sector Bedrijfsgebouwen is met 178 miljoen vierkante meter (logistiek) vastgoed veruit de grootste sector met het meeste energieverbruik. “Een belangrijke sector dus als het gaat om het bereiken van de klimaatdoelstellingen”, stelt Jeanet van Antwerpen, voorzitter van de werkgroep Logistiek. “Toch is er geen energielabel verplicht voor deze gebouwen. Het is een vergeten groep; dat is een groot probleem en tegelijkertijd een gemiste kans.”

“Belemmeringen liggen onder meer bij bestaand vastgoed, ouder dan 20 jaar”
Jeanet van Antwerpen

Werkgroep Logistiek bestaat uit mensen afkomstig uit de sector, waaronder beleggers en ontwikkelaars, maar ook gebruikers van logistiek vastgoed. “Die willen allemaal vooruit”, zegt Van Antwerpen. “De sector zelf roept dus heel hard om beleid. Omdat klanten het vragen, maar ook omdat de meeste beleggers alleen nog maar duurzaam vastgoed willen financieren. De werkgroep zal daarom onder meer bij de overheid onder de aandacht brengen dat er voor deze sector geen energie labels zijn.”

Belemmeringen

Er valt nog veel te doen voordat de Parijse klimaatdoelstellingen kunnen worden gehaald, aldus Van Antwerpen. De belemmeringen liggen onder meer bij het bestaande vastgoed, ouder dan 20 jaar. “Het gaat in dit geval om logistieke gebouwen die niet marktconform zijn, omdat ze op de verkeerde plek staan of omdat de gebouwen niet meer voldoen qua maatvoering. Deze panden worden veelal gesloopt of ze worden gebruikt als opslagruimtes. Je ziet er bijvoorbeeld caravans in gestald.”
Bestaand vastgoed jonger dan 20 jaar, kan het beste worden verduurzaamd tijdens een grote renovatie. “Je kunt dan meteen een aantal duurzaamheidsmaatregelen aanbrengen, zoals dak- en gevelisolatie, vloerverwarming of een warmtepomp.” Volgens Van Antwerpen liggen de grootste kansen voor deze panden in de energieopbrengst van zonnepanelen. “Elk logistiek gebouw kan in principe energieleverend worden aan omliggende wijken, want er is altijd veel dakoppervlak aanwezig. Bovendien produceert een bedrijfspand gemiddeld genomen meer energie dan dat het verbruikt.” Niet elk dak heeft echter voldoende draagkracht voor zonnepanelen in de constructie. “Eventuele kosten hiervoor kunnen dan weer worden terugverdiend wanneer energie wordt geleverd. Hiervoor moeten echter nog wel een aantal fiscale belemmeringen worden opgelost.”

“Mensen willen wel, maar ze hebben wat meer handreikingen nodig”

Nieuw vastgoed

Ondanks het feit dat er nu geen regelgeving is, wordt nieuw vastgoed al wel duurzaam gerealiseerd en zijn die daken vaak al goed voorbereid op zonnepanelen, weet Van Antwerpen. “De nieuwe panden zijn ook goed geïsoleerd en er is uiteraard led-verlichting aangebracht.” Er wordt bovendien nagedacht over modulariteit. “Dan kunnen gebouwen gemakkelijker van functie wijzigen. Deze manier van bouwen is duurzaam èn financieel interessant, want het verhoogt de marktconformiteit.”
Wat verder nog belangrijk is op de weg naar Parijs, is de All electric uitvoering van gebouwen. “De warmtepomp moet in dit geval zorgen voor een duurzame verwarming en koeling van het pand. Dat betekent dus ook dat je op gebiedsniveau moet stimuleren dat er geen gas meer wordt aangelegd op bedrijventerreinen.” Volgens haar staan bedrijven daar zeker voor open. “Maar voor bedrijfsprocessen waarbij je hoge temperaturen nodig hebt, moet je wel CO2 neutrale alternatieve aanbieden, zoals biogas of een koppeling met stadswarmte.”

Versnelling

De rol die Jeanet met name ziet weggelegd voor Deltaplan Duurzame Renovatie is het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen die men tegenkomt bij het verduurzamen van logistiek vastgoed. “En ook lobbyen bij de overheid voor maatregelen die nodig zijn om die kansen te benutten of bedreigingen af te wenden.” Een andere belangrijke rol is versnelling. “Want het verduurzamingsproces gaat veel te langzaam. Als we goede voorbeelden van onze koplopers delen, dan zal dat zeker effect hebben op de rest van de sector. Mensen willen wel, maar ze hebben wat meer handreikingen nodig.”
Dit artikel verscheen eerder op Deltaplanduurzamerenovatie.nl.

fietskoerier
City logistics /

De mobiele stad: De fietskoerier

Steden worden steeds drukker en de openbare ruimte steeds schaarser. Als straks de bevoorrading ...
>>>
oz export
Innovatie & technologie /

Student werkt aan optimalisatie interne logistiek OZ Export

Vier tot vijf dagen per week is David Berenpas aanwezig bij OZ Export in ...
>>>
beste wensen
Logistiek algemeen /

De beste wensen voor 2019 voor de logistieke sector in de MRA

Het team van Amsterdam Logistics wenst overheden, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Metropoolregio ...
>>>
herhaalde LEVV-enquête
City logistics /

Herhaalde oproep HvA: Werk mee aan LEVV-enquête elektrisch vervoer

Hogeschool van Amsterdam wil met de online LEVV-enquete inzicht krijgen in de ontwikkeling van ...
>>>
lelystad airport
Ontwikkelingen mainports /

Start zienswijzeprocedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit ...
>>>
webwinkel vakdagen
E-commerce /

Webwinkel Vakdagen 2019 in Jaarbeurs Utrecht

Voor de 13e keer vindt het grootste e-commerce-event van de Benelux plaats: de Webwinkel Vakdagen ...
>>>
schiphol pgts
Ontwikkelingen mainports /

Schiphol stapt over op PGTS

Vanaf 7 januari stapt een groot deel van de luchtvrachtcommunity op Schiphol over op ...
>>>
cargojaar 2018
Ontwikkelingen mainports /

Maaike van der Windt van Royal Schiphol Group over cargojaar 2018

This year, we experienced ups and downs at Amsterdam Airport Schiphol, but we also ...
>>>
we make the city 2019

Save the date: WeMakeThe.City 2019

Op 17 juni tijdens de State of the Region komen honderden topspelers en changemakers ...
>>>

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.