state region amsterdam

Terugblik seminar HvA minor City Logistics

Het allereerste seminar HvA minor City Logistics van 19 juni jl. werd met veel enthousiasme door alle bezoekers / deelnemers ontvangen.

 

De dagvoorzitter, en per 1 september a.s. HvA lector City Logistics, de heer Walther Ploos van Amstel, nam de aanwezigen mee in de grote logistieke wereld van stadsdistributie. De heer Erik Regterschot, projectmanager Duurzame Mobiliteit gemeente Amsterdam gaf een toelichting op de totstandkoming van het uiteindelijk in het project ‘Slim en Schoon door de stad’ mede vorm gegeven actieplan verbetering luchtkwaliteit, waarbij vele betrokken branche-organisaties / ondernemersverenigingen, HvA Logistiek en de gemeente Amsterdam de handen ineen hebben geslagen (zie www.slimenschoondoordestad.nl). Daarnaast werden door de studenten HvA Logistiek de resultaten van hun onderzoek ‘city logistiek’ in opdracht van verschillende bedrijven / brancheorganisaties gepresenteerd. Een bedrijfsbegeleider gaf aan “doordat studenten dit onderzoek voor ons hebben verricht, hebben wij startdata waarop vervolgonderzoek kan worden ingezet. Uiteraard dat wij dit weer met HvA Logistiek willen oppakken!”

 

 

“Er is terecht veel aandacht voor stedelijke distributie met de voortgaande verstedelijking. Centraal staan leefbaarheid, luchtkwaliteit, geluidshinder, veiligheid en economische vitaliteit. Actie is nodig met schonere voertuigen, milieuzones, vervoer over water en vooral een slimmer bevoorraden; meer lading met minder voertuigen. De lokale politieke verkiezingsprogramma’s staan vol met de meest wilde plannen. Bedrijven willen absoluut werken aan een betere stedelijke distributie. Tijdige en ongehinderde aanvoer en afvoer van winkels, hotels, horeca, bouwplaatsen en bewoners in steden is alleen door een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven en overheden op te lossen. Bedrijven die veel in de binnensteden komen moeten vaker met gemeenten aan tafel komen, zodat kennis over stedelijke distributie op het juiste moment meegenomen wordt bij de beleidsbepaling en de gebiedsontwikkeling, de instelling van milieuzones, nieuwe verkeersbesluiten, of wanneer maatregelen worden genomen om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Meer regels, zoals voor elektrisch vervoer, meer venstertijden, afsluitingen en milieuzones, worden straks onbetaalbaar voor bedrijven. Het MKB is dan het kind van de rekening. En, dat is niet nodig als bedrijven en gemeenten nu samen de handen ineenslaan voor betere oplossingen. Aldus Walther Ploos van Amstel, Lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam”

 

Geslaagd seminar HvA minor Airport Seaport Logistics “innovatief vermogen”

Met veel plezier kijken wij terug op het geslaagde HvA-seminar Minor Airport Seaport Logistics met als thema “innovatief vermogen” van 25 juni jl. De gastspreker Mieke Damen (Vlisco) belichtte het dagelijks innovatief vermogen omtrent internationaal logistiek en Albert Veenstra (TUE/TNO) gaf een toelichting op de theoretische kant van innovatief vermogen. Daarnaast werden door de studenten HvA Logistiek 10 presentaties gegeven omtrent de resultaten van hun onderzoek bij de verschillende logistieke bedrijven / brancheorganisaties. Vertegenwoordigers van de betrokken logistieke bedrijven vonden het indrukwekkend hoe een groepje van 4 studenten in 20 weken tijd een gedegen onderzoek voor het bedrijf hebben uitgevoerd. “De resultaten zijn dusdanig dat wij dit verder kunnen implementeren. Zonder het onderzoek van de studenten hadden wij door de ‘day-to-day business’ nog niet zo ver gestaan!”

Geef een reactie