state region amsterdam

Transportindex wijst de weg omhoog

 

Het gaat beter met de economie. Dat stellen Nieuwsblad Transport en partners op basis van de Transportindex die ze op 11 december hebben gepubliceerd. De Transportindex bevat de dagelijkse transportbewegingen in het Nederlandse wegvervoer, de binnenvaart en de zeescheepvaart.

De afgelopen maanden suggereerden macro-economische voorspellingen al dat het met de Europese economie beter gaat. Kwalitatieve onderzoeken van bijvoorbeeld Capgemini/Transporeon en Danske Bank wezen uit dat verladers, expediteurs en vervoerders meer vertrouwen kregen in de nabije toekomst.

 
Graadmeter

Met de gegevens van de Transportindex kan dit vertrouwen nu ook kwantitatief worden onderbouwd. De index heeft het sinds zijn invoering, tweeëneenhalf jaar geleden, nog niet zo goed gedaan. Daarmee is de index werkelijk een betrouwbare graadmeter geworden, omdat de niveaus van nu behoorlijk met die van enkele voorgaande jaren kunnen worden vergeleken. Het gaat echt een stuk beter dan toen.

 
Herstel wegvervoer

In Nieuwsblad Transport staat een uitgebreide analyse van de cijfers. Wegvervoer en binnenvaart doen het in ieder geval véél beter dan in voorgaande jaren (zie grafiek). Niet alleen de Sinterklaas- en Kerstinkopen hebben de afgelopen weken de index van het wegvervoer opgestuwd tot een de laatste drie jaar zelden of nooit bereikte hoogte. Inkopers in de handel en de industrie vullen hun voorraden aan om klanten ook na de feestdagen te kunnen beleveren. Het herstel van het wegvervoer zal mede komen uit de lichte opleving van de bouwsector, die voor een kwart meeweegt in de indicator voor de deelindicator wegtransport.

 

 

Grafiek 1. Transportindex 11 dec. jl.

Hausse binnenvaart
De binnenvaart, die de voorbije jaren kreunde onder overcapaciteit en lage tarieven, beleeft sinds november een ware ‘hausse’. Het recente herstel van de binnenvaart, die de afgelopen jaren kwakkelde, is opvallend. De branche lijkt aan een wederopstanding begonnen. Fabrieken, in de Benelux, maar ook in het voor de bedrijfstak belangrijke Duitsland, oefenen meer vraag uit naar grond- en hulpstoffen.

 

Zeevaart

Alleen de cijfers van de zeevaart blijven achter, maar dat heeft zeker ook te maken met de schaalvergroting in die sector: de schepen worden steeds groter, zodat er minder nodig zijn om hetzelfde volume te vervoeren.

 

Goederen per spoor

Per 1 januari aanstaande wordt de Transportindex bovendien uitgebreid met het goederenvervoer per spoor. Die cijfers zullen geleverd worden door spoorvervoerbedrijf DB Schenker en meewegen in de totale index, zodat deze nog beter de lading dekt.

 

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA.

 

Bron: Nieuwsblad Transport (nummer 50).

Geef een reactie