state region amsterdam

Ferry van der Ent: Unieke kans: verminder de regeldruk in logistiek-land!

Auteur: Ferry van der Ent, Air Cargo Netherlands 

 

Op het moment dat u dit leest heb ik op 14 mei een expertbijeenkomst ‘Regeldruk logistieke sector’ bijgewoond bij ACTAL, het Adviescollege toetsing regeldruk voor regering en Staten-Generaal. Een bezoek aan hun website (http://www.actal.nl) is zeker de moeite waard.

 

Het verminderen van regeldruk voor ondernemers en daarmee een vermindering van administratieve lasten is in de huidige economische crisis van groot belang. Daarnaast kunnen complexe wettelijke regels leiden tot misinterpretatie en irritatie.

 

Binnen de logistieke sector, toch al geconfronteerd met veel nieuwe regelgeving op onder andere douane en security gebied, is het zaak hiermee SMART om te gaan. Een voorbeeld is het deelnemen aan het NLIP, het Neutraal Logistiek Informatie Platform (http://www.nlip.org). Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld, leidend tot ketenoptimalisatie, een efficiëntere overheid en minder regeldruk.

 

De vraag die centraal staat tijdens eerder genoemde bijeenkomst is: Hoe groot is de regeldruk die door u, in de dagelijkse praktijk, wordt ervaren. De basis voor de discussie wordt gevormd door de uitkomsten van een door TNO uitgevoerd onderzoek naar regeldruk op met name gecontaineriseerde goederenstromen in de diverse vervoersketens. 

 

Als ACN ligt onze focus op luchtvracht en aan ons de taak te toetsen of de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek (geheel of gedeeltelijk) toepasbaar zijn op luchtvracht, die haar eigen dynamiek kent. Hierbij maken wij gebruik van de input die wij reeds van onze leden hebben mogen ontvangen. Wij zijn ook geïnteresseerd in úw ervaringen en ideeën waar het handiger of beter kan. Uw input, en dat kan uiteraard ook na 14 mei, zal door ons worden aangeboden aan Actal die deze dan in haar advies aan opdrachtgever Ministerie van EL&I kan meenemen.

Uw commentaar, knelpunten etc. kunt u mailen naar : ferry.vanderent@acn.nl

 

Niet specifiek luchtvracht gerichte zijn reacties zijn ook welkom en worden door ons separaat aangeboden, maar daarvoor kunt u ook uw eigen branche organisatie benaderen.

 

Gezien dat wat via Actal al is gerealiseerd op andere beleidsterreinen is dit een unieke mogelijkheid om op logistiek gebied vooruitgang te boeken.

 

Wij rekenen op uw input!   

 


 

Over de auteur

Ferry van der Ent, Air Cargo Netherlands 

 

Ferry van der Ent is, namens Schiphol Group, werkzaam als Director of Special Programs bij ACN, de branche organisatie voor luchtvracht bedrijven in Nederland.