state region amsterdam

Westas, proeftuin circulaire economie

Westas, proeftuin van de circulaire economie. Dat is het motto van een position paper van JanRutten.com in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam, SADC en projectbureau Westpoort van de gemeente Amsterdam. De Westas – het gebied tussen Noordzeekanaal, Schiphol en Haarlemmermeer – vormt bij uitstek de plek om een duurzame economie zonder afval in de Metropoolregio vorm te geven.

 

De kracht van de Westas zit in de multimodale infrastructuur en de aanwezigheid van een breed palet industriële- en nutsbedrijven en van drie grote logistieke knooppunten (Airport, Seaport, Greenport). Die combinatie en concentratie van bedrijven op een beperkt gebied is uniek en vormt een geweldige kans voor de ontwikkeling van innovatieve crossovers tussen economische clusters als de recycling, maakindustrie, agrochemie, energie, ICT en logistiek. De Westas is bovendien een van de weinige locaties in de regio met voldoende fysieke- en milieuruimte voor industriële activiteiten die nauw samenhangen met de ontwikkeling van de circulaire economie.

 

Niet praten, maar doen
De position paper doet een voorzet voor een ruimtelijk-economisch concept voor de Westas. Daarbij wordt niet gedacht aan een structuurvisie of gebiedsontwikkeling in traditionele zin. Het gebied is daarvoor te groot, er zijn te veel spelers met verschillende belangen en bevoegdheden, en de tijd van blauwdrukplanning is voorbij. Het ruimtelijk-economisch concept is eerst en vooral een gedeelde ambitie en een gezamenlijk programma om de circulaire economie op de Westas handen en voeten te geven door middel van onderzoek, verbeelding en vooral praktische voorbeeldprojecten. Niet praten, maar doen, is het parool.

Kansrijke locaties
Ruimtelijk gaat het erom kansrijke locaties te aan te wijzen waar nieuwe initiatieven van de grond kunnen komen die aansluiten bij het karakter van bestaande activiteiten ter plekke. Vandaar een typologie, zoals de Machinekamer (het industriële-, logistieke- en recyclingscluster op de noordelijke pool van de Westas), de Akkers voor de biobased economy en agrochemie in het tussengebied met een uitloop naar Greenport Aalsmeer, en de Hoeve, een laboratorium voor materialen en grondstoffen op Schiphol Trade Park, op de zuidelijke pool van de Westas.

 

Agenda Duurzaamheid

De nieuwe colleges van B&W in de regio zijn momenteel druk bezig hun beleid voor de komende jaren op het gebied van een duurzame economie en samenleving te formuleren. Zo heeft wethouder Choho van Amsterdam aangekondigd voor het einde van dit jaar een Agenda Duurzaamheid uit te brengen. De circulaire economie op en rond de Westas moet daarin zeker een plek krijgen. De Westas biedt een geweldige kans om op regionaal niveau de krachten te bundelen en ons nationaal en internationaal te onderscheiden. Met de Zuidas voor de zakelijke-financiele dienstverlening vormt de Westas als toplocatie van de circulaire economie een pijler onder de economie van de Metropoolregio in de toekomst.