subsidie innovatie waterstof

10 miljoen subsidie voor studies innovatie waterstof en groene chemie

Ondernemers kunnen vanaf  26 oktober subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie. De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies is hiervoor uitgebreid met een programmalijn specifiek voor waterstof en groene chemie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoopt hiermee nieuwe projecten te stimuleren om de waterstofeconomie een boost te geven.

Bron: RVO.

De uitbreiding van de subsidie heeft een budget van € 10 miljoen en komt van Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen van de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). Dit programma wil de groene waterstofeconomie in Nederland realiseren en versnellen.

De subsidie is bedoeld voor ondernemers die haalbaarheidsstudies willen doen naar:

  • waterelektrolysetechnologie
  • transport en opslag van waterstof(dragers)
  • toepassing van waterstof(dragers) en groene elektronen
  • productie van (onderdelen van) elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld studies indienen naar de bouw van innovatieve elektrolysers, maar ook studies naar importketens van waterstof(dragers).

Boost aan de waterstofeconomie

“Met de nieuwe programmalijn is heel concreet beschreven welke typen projecten er gezocht worden op het gebied van waterstof. Bijna alle projecten zijn welkom. Het kan gaan om studies naar de volledige waterstofketen of de productie van elektrolyser tot studies specifiek gericht op de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof. Hiermee hopen we nieuwe projecten te stimuleren en de waterstofeconomie een boost te geven,” aldus Rolf van der Gaast, adviseur bij RVO, die de regeling uitvoert.

Op de vraag wie er vooral van de regeling kunnen profiteren, antwoordt Rolf: “Ik verwacht dat zowel het midden- en kleinbedrijf als grotere bedrijven aansluiting vinden bij de subsidie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bedrijven die worstelen met energiecongestie en willen uitzoeken of waterstof hierbij een oplossing kan bieden. Zulke projecten ondersteunen we nu dus óók.”

Veel mogelijkheden voor ondernemers

De programmalijn heeft 4 thema’s die beschrijven welke richtingen waterstofprojecten in kunnen slaan. Rolf noemt als voorbeeld: “Kijk naar het thema transport en opslag van waterstof(dragers). Daarbij kijken we over grenzen heen. Hier kunnen bijvoorbeeld startups goed gebruik van maken als zij met internationale partijen een importketen op willen zetten. Bij zo’n project kijk je dan naar vragen als: ‘Wat is er nodig in de haven van Rotterdam om dit te realiseren en met welk medium ga je die waterstof vervoeren?'”

En dat is slechts één van de vele voorbeelden. Rolf benadrukt: “Met het geld van de subsidie kun je voor jouw unieke waterstof- of groene chemieproject een mooie technische én economische analyse maken.”

Aanvragen vanaf 26 oktober

Vanuit GroenvermogenNL is € 10 miljoen beschikbaar voor de programmalijn Waterstof en groene chemie. Er is maximaal € 2 miljoen beschikbaar per project. 

De programmalijn waterstof opent op 26 oktober 2023 voor aanvragen. De sluitingsdatum is 31 maart om 17:00 uur.