Groei logistiek op menu Tafel R&I

In Amsterdam is op 13 februari de Tafel Ruimte & Infra gelanceerd. De Tafel gaat concrete projecten uitvoeren zodat de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam de ruimte krijgt om te groeien. De Tafel R&I kijkt naar de korte én de lange termijn. Het doel: in 2025 moet de MRA-logistiek internationaal nog hogere ogen gooien. Daarbij is de input nodig van alle stakeholders: ondernemers, overheid en onderwijs. Dus ook u 
„Doen geeft energie, we moeten aan de slag!” Zo vatte Arjen Donkersloot van SADC het startpunt van de Tafel Ruimte & Infra (R&I) samen. SADC is een van de stakeholders, SADC-directeur Ruud Bergh start als trekker van de Tafel. Donkersloot lichtte tijdens de bijeenkomst toe wat op in 2015 op het menu staat voor de Tafel. Acht projecten worden dit jaar uitgewerkt. Een deel van die projecten zijn al op de rit gezet, onder meer binnen Amsterdam Connecting Trade (ACT). Dit programma is eind 2014 afgesloten.

Programma Tafel Ruimte & Infra 2015

  • Privaat-publieke visie MRA.
  • Borging HST Cargo.
  • Europa strategie (DG MOVE, TEN-T, Connecting Europe).
  • Strategie Integrators / CEP market 5. OLV Greenport.
  • Bereikbaarheidsscan logistieke bedrijventerreinen MRA.
  • Pilot logistiek binnen Praktijkproef Amsterdam.
  • Regionale strategie truckparking en ontkoppelpunten.
  • Ruimtelijk economische structuur Westas.

Slim zijn

Tijdens de bijeenkomst kwamen uitgebreid de kansen en bedreigingen van de logistiek en ruimte en infrastructuur aan bod. Regiobreed zijn er nog problemen met bereikbaarheid. Peter Paul Horck van de provincie Noord-Holland benadrukte dat er fors is geïnvesteerd in de infrastructuur. Maar, zo waarschuwde hij: „Budgetten liggen tot 2028 vast. De komende tien jaar blijven er problemen waar geen geld voor is.” Slim omgaan met bestaande middelen en infrastructuur is daarom belangrijk.

Lange termijn

De Tafel R&I gaat ook de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en –concepten ondersteunen, partijen uit de triple helix (overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven) bij elkaar brengen, het netwerk van samenwerkende partijen uitbreiden en programma’s coördineren. Daarnaast, en misschien wel vooral, wordt naar de langere termijn gekeken. De Tafel wil handen en voeten geven aan de toekomstvisies van onder meer de Amsterdam Logistics Board door voor de MRA een ruimtelijk-economische visie 2030 op te stellen vanuit het perspectief van de logistiek.
Startbijeenkomst van de Tafel Ruimte & Infra in februari 2015

Hoe gaat de MRA naar de top

Jester Strategy heeft op basis van de scenario’s van de Amsterdam Economic Board en samen met de Tafel R&I een toekomstvisie voor de logistiek opgesteld. Het bureau heeft dit gedaan op basis van de twee meest ‘waarschijnlijke’ toekomstscenario’s voor de een MRA in 2025:

  • de MRA blijft een leidende rol spelen in een wereld van global giants en specialist in professionele dienstverlening, wholesale trade en logistiek.
  • de MRA wordt een voorbeeld van European renewal; een leider in de derde industriële revolutie waarin tailormade productie en innovatie leidend zijn.

In beide scenario’s blijft de MRA in de Europese top drie. Ze heeft in 2025 meer dan ooit een aanzuigende werking op internationale bedrijven die hier hun hoofdkwartier willen vestigen en daarmee bedrijvigheid naar de regio brengen.
Jester Strategy ontwikkelde de scenario’s door actuele thema’s in de MRA-logistiek te koppelen aan maatregelen en investeringen die zijn genomen of op stapel staan. Vervolgens is per maatregel vastgesteld hoe goed die past bij de uiteenlopende scenario’s. „Hoe vaker er een match is met meerdere scenario’s, hoe robuuster een maatregel is”, zo concludeerde Martijn-Gijs van den Broek van Jester.

Datamining en data delen

Overheid, ondernemers en onderzoekers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de werkdocumenten van de Tafel R&I. In korte pitches lieten ze vanuit hun optiek hun licht schijnen over de toekomst. Opvallend vaak kwam de noodzaak van het benutten en delen van data terug. Bert-Jan Westerik van Tata Steel: „Pas als ik informatie transparant heb, kan ik kijken met wie ik kan samenwerken, goederen kan bundelen. Maar dan moeten partijen informatie wel naast elkaar willen leggen.” Walther Ploos van Amstel van de HvA pleitte voor het benutten van kennis over goederenstromen binnen en richting de stad. Ook moet er meer ‘klant’ in de toekomstscenario’s. Duidelijk is volgens hem dat „alles vers, vlug, volledig, veilig en voorspelbaar moet.”

Meedenken?

De startbijeenkomst van de Tafel Ruimte & Infra eindigde met rondetafelgesprekken over vijf thema’s. Die leverden een indrukwekkende lijst op van aandachtspunten voor de Tafel R &I. Wilt u meedenken over wat de logistiek in de metropoolregio Amsterdam heeft om te kunnen blijven innoveren en groeien. Vul de lijst op het prikbord aan.

Meer weten

Lees het Programma Ruimte & Infra Logistiek 2015 dat is opgesteld ter voorbereiding op de Tafel Ruimte & Infra.

Geef een reactie