logistiek 2024

Nieuwe fase in netcongestie op agenda in MRA-samenwerking

De toegang tot het elektriciteitsnet komt steeds verder onder druk te staan. De netbeheerders signaleren dat Nederland hiermee een ‘volgende fase’ in gaat. Zonder ingrijpende maatregelen vertragen de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland, waarschuwt netbeheerder TenneT. Bron: Metropoolregio Amsterdam. In de provincie Noord-Holland is de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet voor […]

Brede basismonitor Noord-Holland: ‘Grootste economie, minder leegstand bedrijven’

Onlangs is de nieuwe ‘Brede basismonitor Noord-Holland’ gepubliceerd. De monitor geeft een overzicht van economische, sociale, ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen in de provincie Noord-Holland. De monitor biedt ook een schat aan informatie voor het regionale bedrijfsleven. Uit de cijfers blijkt dat de provincie de grootste economie van Nederland heeft en dat er steeds minder bedrijven […]

Subsidie provincie Noord-Holland voor onderwijscampussen van triple helix

De provincie Noord-Holland stelt een subsidiebedrag van € 900.000,- beschikbaar voor de vorming van campussen waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De regeling kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s en het organiseren van bijeenkomsten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 september 2023. Bron: MRA.nl. Met de regeling […]

Dashboard logistieke stromen: instrument voor overheden en wegbeheerders

Onlangs is het Dashboard logistieke stromen gelanceerd. Het dashboard brengt in kaart welke goederen worden vervoerd in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Ook maakt het inzichtelijk wanneer en met welke voertuigen het vervoer gebeurt. Overheden en wegbeheerders kunnen het dashboard gebruiken voor gericht beleid. De Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Amsterdam Logistics en Metropoolregio Amsterdam hebben […]

Podcast: Noord-Holland, EU en de energie-infrastructuur

De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is het cruciaal om te beschikken over een energie-infrastructuur die voldoende en flexibel energie levert. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, onderzochten trainees van de Metropoolregio Amsterdam […]

‘Lelystad kan niet langer on hold staan: de airport moet nu open’

Eind oktober brachten leden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer een bezoek aan Lelystad Airport. Burgemeester Mieke Baltus, gedeputeerde Jan de Reus, wethouder Adam Elzakalai en directeur van Lelystad Airport Wilma van Dijk heetten hen hartelijk welkom. Dit bericht verscheen eerder op Lelystad.nl. De kamerleden kregen verschillende presentaties over het sociaal-economische […]