2014: Positief jaar voor Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft in 2014 een omzet gemaakt van  EUR 142,4 miljoen; een lichte stijging ten opzichte van EUR 139,2 miljoen in 2013. Het nettoresultaat over 2014 bedraagt EUR 52,5 miljoen. Deze en nog meer kerncijfers zijn te lezen in het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd.

 

De belangrijkste inkomsten voor het havenbedrijf komen uit zeehavengeld, dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven en verhuur van terreinen. De inkomsten uit zeehavengeld bedroegen in 2014 EUR 50,4 miljoen (tegen EUR 50,6 miljoen in 2013), de inkomsten uit binnenhavengeld was EUR 6,4 miljoen (in 2013: bedroeg dit EUR 5,6 miljoen). De inkomsten uit huur, erfpacht en kadegelden in 2014 waren EUR 74,2 miljoen (in 2013 EUR 70,8 miljoen).

 

Aantal schepen in 2014

Het aantal schepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2014 bedroeg 7.486 tegen 7.596 in 2013. Dit lagere aantal wordt veroorzaakt door de toename van de gemiddelde grootte van de schepen. In totaal bezochten 126 zeecruises Amsterdam, tegenover 137 in 2013. De riviercruisemarkt steeg opnieuw met 1.685 bezoeken aan Amsterdam ten opzichte van 1.483 een jaar eerder.

 

2014 het jaar van de zeesluis

President-directeur Dertje Meijer: “2014 was een iconisch jaar voor ons en onze klanten. Met het positieve besluit voor een nieuwe zeesluis is gekozen voor groei en toekomst van de regio en Amsterdamse haven. Als we verder kunnen groeien, kunnen we ook meer waarde toevoegen aan de stad, de havenregio en de Metropoolregio Amsterdam. Ook in financieel opzicht was het een mooi jaar. Opnieuw zijn wij er, samen met onze klanten, in geslaagd een heel mooi resultaat neer te zetten.”

 

Dividend 2014

Havenbedrijf Amsterdam keert aan de gemeente Amsterdam (100% belang) over 2014 een dividend uit van EUR 50 miljoen, tegen EUR 47,5 miljoen over 2013.

 

Verwachting 2015

De verwachting is dat de groei aanhoudt en de resultaten over heel 2015 positief zullen zijn. Havenbedrijf Amsterdam heeft een goed eerste kwartaal in 2015 achter de rug. De bedrijfsopbrengsten zijn gegroeid ten opzichte van vorig jaar als gevolg van met name hogere contractinkomsten door gronduitgifte in 2014 en in de eerste drie maanden van  2015. In het eerste kwartaal werd 21,3 miljoen ton overgeslagen; nagenoeg even veel als in het eerste kwartaal van 2014.

 
Aanvullende informatie 

Het jaarverslag 2014 is te vinden en te downloaden op http://jaarverslag2014.portofamsterdam.nl 

Geef een reactie