state region amsterdam

48 uur

Door: Joost van Dousburg (EVO)

 

De luchtvrachtindustrie werd in het verleden weleens omschreven als ouderwets, niet innovatief, onbetrouwbaar, niet transparant en al zeker niet klantbewust.

Nu ga ik zeker niet stellen dat alles opgelost is, maar ik wil de industrie wel een compliment maken: de trein van positieve ontwikkelingen komt van zijn plaats en wint nu langzaam snelheid.

 

Papierloos

Een goed voorbeeld is ‘E-freight’. Sinds het einde van de jaren negentig vragen verladers om een papierloze luchtvrachtketen. Uit de laatste cijfers van de International Air Transport Association (IATA) blijkt 22 procent van luchtvrachtzendingen vergezeld te worden met een E-AWB. Dit is zeker nog geen honderd procent, maar het is een begin. Hiernaast dient de verlader altijd nog betrokken te worden bij de E-freight-keten. Samen met IATA streven we ernaar dat ook de commerciële documenten als ‘invoice’ en ‘the packing list’ worden gedigitaliseerd.

 

Transittijd

Een andere belangrijke ontwikkeling heeft te maken met het versnellen van de luchtvrachtketen. De laatste 30 jaar is de gemiddelde transittijd op 6 dagen blijven steken. Terwijl een passagier binnen 24 uur van deur tot deur in China staat, doet een pakketje er maar liefst 144 uur over. In deze 144 uur kunnen verladers niet beschikken over hun kapitaal dat door de lucht gaat. Een grote kostenpost — vooral als het om een spoedzending gaat.

De luchtvaartgemeenschap stelde zich eerder als doel om de transit-time met 48 uur te verminderen. Dit moet mogelijk zijn door de verschillende partijen in de keten beter op elkaar te laten aansluiten en informatie over de zending voor de vracht uit te sturen. Het verminderen van de transittijd zal de luchtvrachtmodaliteit een aantrekkelijk alternatief maken voor de verlader. Het verminderen van de transittijd, dat in 2020 gerealiseerd moet zijn, wordt volgens EVO alleen maar gehaald als de verschillende partijen in de luchtvrachtketen veel beter gaan samenwerken en openstaan van innovatieve concepten.

 

Luchtvrachtdebat

EVO en de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers Council (ESC), steunen dit doel van harte. Wij vinden het zelfs zo belangrijk, dat dit het hoofdthema is van ons luchtvrachtdebat. Tijdens dit debat, dat EVO samen met ACN en Nieuwsblad Transport organiseert, gaan we met elkaar in discussie over hoe we de luchtvrachtketen moeten stroomlijnen om die -48 uur te kunnen realiseren.

 

Wij hopen op dit evenement samen met u de luchtvrachtketen te verbeteren en te versnellen. U bent daarom van harte welkom!

 

Deze blog van Joost van Doesburg verscheen op 28 oktober op de website EVO.nl. Joost van Doesburg is EVO-beleidsadviseur op het gebied van lucht- en expresvervoer op de afdeling beleid. Vanuit zijn functie is hij ook secretaris van de EVO Raad voor Lucht- en Expresvervoer.