Schiphol en Aalsmeer ook in toekomst de places to be?

veiling-flora-holland
De metropoolregio Amsterdam kent een sterke logistieke verbinding tussen Greenport Aalsmeer en Schiphol. Die verbinding biedt kansen om de internationale handel en overslag uit te breiden. Samen met u willen we daar aan werken.
Uit recent onderzoek van de HvA naar de positie van Schiphol als preferred flower hub, is gebleken dat 60% van de sierteeltproducten in Amsterdam landt. Een niet te verwaarlozen 40% arriveert elders, op luchthavens in België en Duitsland, en wordt vandaar alsnog naar Aalsmeer gereden. In die 40% zit muziek. Het percentage staat voor kansen om het rechtstreekse vervoer via Schiphol te laten groeien én de kwaliteit van de sierteeltproducten van Greenport Aalsmeer verder te verbeteren. Want de extra wegkilometers zijn niet alleen zonde van tijd, geld en milieu, maar werken ook een verlies van kwaliteit van de producten in de hand.
Innovatie nodig
Groei vraagt om innovatie. Dat geldt zeker ook in de logistiek en in sierteelt. Niets is zo snel als transport per vliegtuig. Vandaag besteld, morgen binnen. Toch voelt Schiphol de concurrentie van andere luchthavens en van andere modaliteiten zoals zeeschepen. Het is bekend dat – vergeleken met de zeeschepen – de klimaatcontrole in belly freighters niet optimaal is. Er is dus ruimte voor verbetering.

Preferred flower hub

Samen met Greenport Aalsmeer en Schiphol Cargo wil FloraHolland dat nieuwe sierteeltstromen de Metropoolregio Amsterdam (weer) vinden. Onze ambitie is dat wereldwijd tussen de oren blijft zitten dat Schiphol en Aalsmeer de places to be zijn. Of liever, dat zij wereldwijd de preferred flower hub blijven vormen. Dat is goed voor ons en onze leden, leveranciers, afnemers, aanverwante bedrijven en bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Kortom, het is goed voor de hele Metropoolregio Amsterdam. 

Ondernemerssessies

Onze ambities vragen om een uitgekiende strategie. Voor een deel is dat een kwestie van marketing, hebben we ontdekt. De werkelijkheid blijkt veel rooskleuriger dan de gevoelens over de afhandeling via Schiphol doen vermoeden. Daarnaast willen we de ruimte voor verbetering concreet maken. Dat doen we door nader in te gaan op de achtergronden van de HvA-cijfers. Buck Consultants heeft de cijfers geverifieerd en aanvullend, objectief onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan leggen we in voor aan ondernemers. We zijn begonnen met grote internationale kwekers, groothandel en expediteurs en zitten nu in de fase van verbreding binnen het bedrijfsleven.

Meedenken?

Als u mee wilt denken, dan horen we dat graag! Wij doen in ruil de belofte dat we onze campagne als een olievlek uitbreiden. Eerder schaarden al de provincie en ministeries zich er al achter. Nu is de beurt aan het bedrijfsleven. Onze volgende stap is om ook partijen als de inspecties te betrekken bij onze missie om Schiphol en Aalsmeer weer de preferred flower hub te laten zijn.
Coen Meijeraan
Manager public affairs
FloraHolland