state region amsterdam

‘eLink maakt luchtvrachtafhandeling efficiënter’

De vrachtafhandeling op de luchthaven Schiphol kan efficiënter door het gebruik van eLink. Verdere implementatie van het digitaliseringsprogramma kan leiden tot een reductie van CO2-uitstoot en papierverbruik. Dit staat in het rapport ‘eLink: The Seamless Connection in Air Transport’, dat studenten Logistiek & Economie van Inholland Haarlem onlangs hebben overhandigd aan Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland. De overhandiging vond plaats tijdens de conferentie ‘Logistiek als Innovatiemotor voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)’ in Pakhuis De Zwijger.

 

 

De luchtvrachtindustrie wil graag af van zoveel mogelijk ‘papieren’ in het documentatieproces. Daarom hebben de studenten Lisa Jane Hoole, Daan Lute, Lennard Schaap en Corniels Wassenaar in opdracht van brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN) zes maanden onderzoek gedaan bij zes luchtvrachtafhandelaren. Centraal in het onderzoek van de zes studenten stond het gebruik van eLink.

eLink
eLink is de verzamelnaam voor een belangrijke procesoptimalisatie om de afhandeling van luchtvracht en bijbehorende documentatie te bevorderen. Met eLink wordt het afhandelingsproces effectiever en efficiënter georganiseerd. ICT (digitalisering) speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook belangrijk zijn de aanpassing van bestaande regels, gewoonten en efficiënter gebruik van de infrastructuur. eLink creëert een zo naadloos mogelijke verbinding tussen aanleverende partijen en afhandelaren zodat de vrachtketen op en rond Schiphol kan excelleren op snelheid, betrouwbaarheid, veiligheid, kosten en duurzaamheid.

eLink maakt onderdeel uit van Airlink, één van de pilotprojecten van het innovatieprogramma Seamless Connections, opgezet onder impuls van de Amsterdam Economic Board. Het project Airlink is gericht op het optimaliseren van de afstemming tussen de schakels in de keten op Amsterdam Airport Schiphol. Doel is het afhandelingsproces te versnellen en reductie van de doorlooptijden van in- en outbound vrachtvervoer.

Positieve aantrekkingskracht en milieuwinst
”Een verdere implementatie van eLink kan een positieve aantrekkingskracht hebben op de luchthaven Schiphol op het gebied van vrachtafhandeling”, zo concluderen de studenten in het onderzoek. ”žMet enkele belangrijke investeringen in systemen, processen en mensen kunnen er significante verbeteringen worden gerealiseerd.” Het onderzoek noemt onder andere dat de doorlooptijd van trucks kan worden verminderd, de papieren afhandeling aan de documentatiebalie kan worden gereduceerd waardoor de wachttijd voor expediteurs zal afnemen. Daarnaast is er milieuwinst te behalen door een reductie van CO2-uitstoot en papierverbruik.

Vlot werk en snelle analyse
”žIk ben zeer tevreden over de studenten van Inholland. Ze hebben vlot gewerkt en hadden de situatie snel geanalyseerd”, aldus Ben Radstaak, directeur van opdrachtgever ACN. ”žDe kracht zit hem ook in de samenwerking met en in de werkgroep. Stagiairs zoeken vaak zelfstandig een stage-bedrijf. De kracht van dit studententeam was dat ze elkaar goed aanvulden. Ik merkte dat ook in de samenwerking met InHolland. Omdat er vier studenten stage liepen was de begeleidingstijd bij elkaar meer en verliep de samenwerking zeer plezierig.”

Radstaak is in dit kader ook blij met de komst van de nieuwe InHolland-opleiding Business Studies. ”žDe ontwikkeling van de brede economieopleiding is goed, omdat je moet samenwerken met diverse afdelingen en bedrijven. De studenten hebben een mooi adviesrapport opgeleverd en nu is het aan de bedrijven om dat advies te implementeren. De volgende fase is er een van change management. In mei of juni willen we symposium organiseren waarin we de afhandelaren willen vragen wat zij met het advies hebben gedaan.”

Het onderzoek vond plaats in het kader van een EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De studenten werden begeleid vanuit ACN en Cargonaut Nederland (cargo community platform op Schiphol en verantwoordelijk voor de eLink software). Daarnaast zijn ze bijgestaan door Don Ropes, lector Airport & Aviation van Hogeschool Inholland, onderzoeker/docent Giovanni Douven en student/projectmanager Justin de Vries.

Business Studies
Met ingang van dit collegejaar is de InHolland-opleiding Logistiek en Economie opgegaan in de nieuwe brede economie hbo-opleiding Business Studies. In deze nieuwe opleiding worden de krachten van zes economieopleidingen verenigd. De opleiding Business Studies speelt in op een continu veranderende economische markt. Een markt die vraagt om breed opgeleide professionals. Mensen met een eigen specialisme die projectmatig kunnen denken en werken. Als de student na de opleiding aan het werk gaat, moet hij tegenwoordig over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen kunnen kijken en gemakkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende takken van sport in een organisatie. Of het nu gaat om marketing, ondernemen, management, financiën, HRM (personeel en arbeid) of logistiek. Na een brede basis van twee jaar kunnen studenten een weloverwogen keuze maken uit een van de afstudeerrichtingen waarvan Business Studies Logistiek (voorheen Logistiek en Economie) er een is.

Voor meer informatie en kunt u contact opnemen met:

Lector Dr. Donald Ropes
Mobile: +31 6 5101 8343
E-mail: donald.ropes@inholland.nl

Projectmanager en Research Fellow Giovanni Douven
Mobile: +31 6 1527 9873
E-mail: giovanni.douven@inholland.nl

Bezoekadres
Hogeschool Inholland Haarlem
Bijdorplaan 15
2015 CE Haarlem

Geef een reactie